OMFP 543/2017: modificarea si completarea OMFP 450/2016 (corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale)

ORDIN Nr. 543/2017 din 4 aprilie 2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial


EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 243 din 7 aprilie 2017
Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
ART. I Procedura de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si in raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 450/2016, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins: “3^1. – Constituie obiect al corectarii conform prezentei proceduri si situatia determinata de depunerea de situatii financiare anuale/raportari contabile anuale care nu cuprind niciun indicator valoric.”
2. La punctul 6, penultima fraza se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Concomitent, administratorul trebuie sa depuna si o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectarii erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum si faptul ca acestea reflecta realitatea entitatii raportoare.
Aceasta declaratie pe propria raspundere se va include in fisierul zip atasat bilantului PDF.
Un exemplar in format tiparit al acestei declaratii va fi depus la registraturile unitatilor teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, impreuna cu situatiile financiare/raportarile anuale corectate.”
3. La punctul 6, teza finala referitoare la termenul maxim de depunere a situatiilor financiare anuale/raportarilor contabile anuale care cuprind informatii corectate se abroga.
4. Dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins: “6^1. – Situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale care cuprind informatii corectate conform pct. 3^1 si 4 se pot depune cel tarziu pana la termenul maxim de depunere a situatiilor financiare anuale/raportarilor contabile anuale aferente exercitiului financiar/anului urmator celui la care se refera situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale la care s-au constatat erori.”
5. Dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu urmatorul cuprins: “12^1 – Prevederile prezentei proceduri se aplica si pentru corectarea erorilor mentionate la pct. 3, corespunzatoare raportarilor aferente exercitiilor financiare anterioare/anilor anteriori datei intrarii in vigoare a prezentului ordin.”
ART. II Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,

Viorel Stefan

Bucuresti,

4 aprilie 2017. Nr. 543.

(Visited 335 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 × = twelve

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.339 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.