Declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere si stabilirea impozitului datorat

ANAF informeaza contribuabilii ca in Monitorul Oficial al Romaniei nr.807 din 13 octombrie 2016 a fost publicat Ordinul Presedintelui ANAF nr.2902/2016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor si stabilirea impozitului datorat de catre contribuabilii care califica aceste venituri in categoria veniturilor din activitati independente.

Potrivit actului normativ amintit , persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/ subinchiriere la sfarsitul unui an fiscal, incepand cu anul fiscal urmator, califica aceste venituri in categoria veniturilor din activitati independente.

La stabilirea numarului de contracte se au in vedere contractele de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare la data de 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, cu exceptia contractelor de arendare a bunurilor agricole.

Obligatiile contribuabililor care realizeaza venituri din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere sunt :

• inregistrarea la organul fiscal a contractelor de inchiriere/subinchiriere incheiate , indiferent de numarul acestora .

• determinarea venitului net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit regulilor prevazute pentru veniturile din activitati independente.

• conducerea evidentei contabile, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla.

• completarea Registrului de evidenta fiscala.

• completarea si depunerea formularului 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” pana la data de 31 ianuarie a anului urmator .

• completarea si depunerea formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania” pana la data de 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.

Important ! Pentru stabilirea venitului net anual se iau in calcul veniturile si cheltuielile realizate la nivelul tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare in anul de raportare , indiferent de numarul acestora.

Stabilirea platilor anticipate si a impozitului anual datorat se efectueaza de organul fiscal central competent, potrivit regulilor prevazute pentru veniturile din activitati independente, pentru care venitul net anual se stabileste in sistem real, pe baza datelor din contabilitate .

In cazul contractelor incheiate intre parti in care venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.

Atentie ! In cazul in care persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere la sfarsitul anului nu au depus formularul 220 “Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” pana la data de 31 ianuarie a anului urmator , organul fiscal va proceda la notificarea acestora in termen de 15 zile de la implinirea acestui termen.

Neprezentarea contribuabilului in termen de 15 zile de la primirea notificarii pentru depunerea formularului 220 da dreptul organului fiscal de a stabili platile anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent, potrivit dispozitiilor art. 121 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere contractele de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare la 31 decembrie a anului precedent celui de impunere, indiferent de numarul acestora.

Important! In cazul in care, la sfarsitul unui an fiscal, numarul contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare este mai mic de 5, inclusiv ,incepand cu anul urmator persoanele fizice determina si declara venitul net estimat/realizat potrivit regulilor aplicabile pentru categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor.

Sursa: AJFP Olt

(Visited 327 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 6 = eight

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.339 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.