Absentele nemotivate suspenda preavizul in cazul demisiei?

Potrivit prevederilor art.81 alin.(1) – (6) din Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz, fara a fi necesara motivarea demisiei.

Angajatorul are obligatia sa inregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a inregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de proba.

Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. Iar pe durata preavizului contractul individual de munca continua sa isi produca toate efectele.

In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator.

Referitor la absentele nemotivate, Codul muncii prevede la art. 51 alin.(2) ca contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

Legiuitorul ofera libertatea angajatorului de a stabili prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern, conditiile in care contractul individual de munca poate fi suspendat in cazul in care salariatii absenteaza nemotivat.

Chiar daca legiuitorul nu invoca direct obligatia suspendarii contractului de munca in cazul absentelor nemotivate ale salariatului, apreciem ca efectele contractului se suspenda. Salariatul absenteaza, nu presteaza munca si nu primeste salariu.

Iar potrivit prevederilor art.49 alin.(5) din Codul muncii, in cazul in care suspendarea contractului individual de munca intervine din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de niciun drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

In situatia concedierii in temeiul art.61 lit.c) si d), al art.65 si 66 din Codul muncii, daca in perioada de preaviz contractul individual de munca se suspenda, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia cazului in care salariatul absenteaza nemotivat (a se vedea art.75 ain.(3) din Codul muncii). In cazul demisiei nu avem aceasta exceptie daca salariatul absenteaza nemotivat.

Prin urmare, avand in vedere ca posibilitatea suspendarii contractului de munca in cazul absentelor nemotifate are drept scop de a stabili intreruperea prestarii muncii de catre salariat si suspendarea platii salariului de catre angajator, apreciem ca angajatorul poate opta pentru pontarea salariatului ca absent nemotivat, fara a suspenda contractul de munca, care va inceta la expirarea termenului de preaviz.

Insa, prin absenta nemotivata de la locul de munca salariatul savarseste o abatere disciplinara ce poate fi sanctionata de angajator. Acesta are posibilitatea legala de a suspenda contractul de munca pentru absente nemotivate si de a proceda la cercetarea disciplinara prealabila. Daca in urma cercetarii disciplinare prealabile se constata ca absentele nu au avut la baza un motiv obiectiv, atunci salariatul va putea fi sanctionat chiar cu desfacerea disciplinra a contractului individual de munca, cu conditia emiterii deciziei de sanctionare inainte de incetarea contractului de munca, urmare a implinirii termenului de preaviz.

Iar pentru recuperarea eventualeleor prejudicii cauzate de salariat angjatorului prin neprezentarea la locul de munca pe durata preavizului, angajatorul se poate adresa instantei de judecata.

Vezi si lucrarea 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, actualizata 2017, care prezinta toate modelele si formularele necesarare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca”, cu indicatii privind completarea lor.

 

145-modele si formulare CIM

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,358 times, 4 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× nine = 54

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.