Concediul fara plata se opereaza obligatoriu in Revisal?

Codul muncii republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede la art.153 ca pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata. Durata concediului fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

 

*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe

 

Iar potrivit art.54 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.

Perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se inregistreaza in Revisal si se transmit catre inspectoratul teritorial de munca in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii/data incetarii suspendarii (a se vedea art.3 alin.(1) lit.b) din HG nr.500/2011 privin registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare).

Prin urmare, apreciem ca concediul fara plata se inregistreaza in Revisal. Initiativa suspendarii contractului de munca o are salariatul care poate solicita, in scris, acordarea concediului fara plata, justificand necesitatea acestuia. Angajatorul, in baza cererii salariatului si in baza reglementarilor interne din contractul colectiv de munca aplicabil sau din regulamentul intern, va aproba cererea, va intocmi decizia de suspendare a contractului individual de munca si va inregistra suspendarea in Revisal in termen de 20 de zile lucratoare de la data suspendarii.

Codul muncii nu prevede o durata maxima a concediului fara plata. Angajatorul este cel care stabileste intern, prin contractul colectiv de munca, unde este cazul, sau prin regulamentul intern, durata maxima a concediului fara plata pe care salariatul o poate solicita in decursul unui an.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 6,356 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.