Formular 200: CAS,CASS si impozitul 16% sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe venit? (raspuns oficial ANAF)

Formular 200- Declaratia privind veniturile realizate din Romania sau din strainatate, dupa caz, pentru fiecare categorie si sursa de venit, pentru anul precedent.

Formularul 200 se depune de catre persoanele fizice care au realizat venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor (fara arendare),venituri din activitati agricole, din silvicultura si piscicultura, castiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, operatiuni de vinzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, castigul/pierderea din orice alte operatiuni de acest gen. Reglementare:art.122 din Legea nr.227/2015; OPANAF nr.3695/ 2016.

In data de 03 aprilie 2017, pe pagina de Facebook a ANAF-ului s-a desfasurat o sesiune de intrebari si raspunsuri cu privire la formularul 200.

Iata cateva dintre intrebarile contribuabililor si raspunsurile date de specialistii ANAF.

Intrebare contribuabil: La un contract de chirie, incheiat pe 5 ani, declaratia 200 se face anual?
Raspuns ANAF: Nu au obligatia depunerii declaratiei urmatorii contribuabili:
a) persoanele fizice care in anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nuindeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final;
b) persoanele fizice care reziliaza, in cursul anului fiscal, contractele incheiate intre parti pentru care chiria reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta;
c) persoanele fizice care in anul de raportare au realizat venituri din arenda.

Au obligatia depunerii declaratiei persoanele aflate in urmatoarele situatii:
a) declaratia de venit estimat a fost depusa in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii;
b) au intervenit modificari ale clauzelor contractuale
c) au efectuat investitii, de cealalta parte,la bunurile mobile si imobile ale proprietarului,uzufructuarului sau ale altui detinator legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosintei bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat.
d) chiria reprezinta echivalentul in lei al unei valute

Intrebare contribuabil: Buna ziua.CAS,CASS si impozitul 16% sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe venit?

Raspuns ANAF: Contributiile sociale (CAS, CASS) sunt deductibile, dar acordarea deductibilitatii se face de catre organul fiscal care are obligatia recalcularii venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinata in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilita potrivit Declaratiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net anual a contributiilor sociale obligatorii datorate, potrivit prevederilor titlului V – Contributii sociale obligatorii din Codul fiscal.
In ceea ce priveste impozitul pe venit, acesta nu este deductibil.

Intrebare contribuabil: Daca am un autoturism pe PFA si fac naveta in fiecare zi 50 km, pot deduce 50% din cheltuielile cu combustibilul?
Raspuns ANAF: Din venitul brut realizat de catre o PFA ca urmare a desfasurarii unei activitati independente, se admit la deducere numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, astfel cum rezulta din evidentele contabile conduse de contribuabil.
In cazul vehiculelor, daca acestea nu sunt utilizate exclusiv in scopul desfasurarii activitatii, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a cheltuielilor.

In cadrul cheltuielilor supuse limitarii fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile fiecarui vehicul, inclusiv cele reprezentand: impozitele locale, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, inspectiile tehnice periodice, rovinieta etc.

Intrebare contribuabil: Buna ziua. In cazul D200 pentru PFA -profesii liberale, fara salariati, la rd.2 -“cheltuieli deductibile , exclusiv contributii sociale obligatorii” vom elimina partea de 5.5% CASS achitata cu titlu anticipat pt anul 2016 in baza deciziei D206?
Raspuns ANAF: Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit titlului V – Contributii sociale obligatorii, se deduc de organul fiscal competent din veniturile realizate.

Platile anticipate stabilite in cursul anului 2016 cu titlul de CASS, se vor lua in calcul de catre organul fiscal la stabilirea impozitului anual.

(Visited 471 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 − = six

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.