25 mai: termen pentru declararea impozitului pe venit

ANAF informeaza ca, pana joi, 25 mai a.c., trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pentru anul 2016, „Declaratia privind veniturile realizate din Romania”, cod 200.

Veniturile pentru care se depune Declaratia 200

Declaratia 200 se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, in mod individual sau intr-o forma de asociere, venituri in bani si/sau in natura din Romania, provenind din:
– activitati independente;
– cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda;
– activitati agricole piscicultura, silvicultura pentru care venitul net se stabileste in sistem real;
– transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
– jocuri de noroc realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta si festivaluri de poker;
– alte surse.

Persoanele care nu trebuie sa depuna Declaratia 200

Nu au obligatia depunerii declaratiei de venit urmatoarele categorii de persoane:

– persoanele fizice pentru care impozitul retinut de platitorii de venituri este final, potrivit optiunii contribuabililor;

– persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei, nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real si la sfarsitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente, pentru care platile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat si impozitul este final (au inregistrat sub 5 contracte de inchiriere);

– persoanele fizice care au realizat venituri din arenda;

– persoanele fizice care in anul de raportare au realizat venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratia de venit estimat in luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plati anticipate, conform legii.

– persoanele fizice nerezidente care au obtinut castiguri/pierderi din tranzactii efectuate printr-un intermediar, rezident in Romania, daca prin conventia de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si statul de rezidenta al persoanei fizice nerezidente nu este mentionat dreptul de impunere pentru Romania si respectiva persoana prezinta intermediarului certificatul de rezidenta fiscala.

Important! Contribuabilii care au realizat venituri din activitati independente/activitati agricole, impusi pe baza de norma de venit, si/sau din cedarea folosintei bunurilor, care nu au obligatia depunerii formularului 200 si care au efectuat in cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private si solicita restituirea acestora si/sau opteaza pentru virarea unei sume in contul entitatilor nonprofit sau al unitatilor de cult completeaza sectiunea III din formular.

Modalitatea de completare a declaratiei
In cazul in care, au fost realizate venituri din mai multe categorii si surse de venituri, se vor completa, dupa caz, unul sau mai multe formulare anexa la Declaratia privind veniturile realizate din Romania. Persoanele fizice care obtin venituri din jocuri de noroc completeaza declaratia distinct pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc.

Depunerea declaratiei
– Formularul 200 precum si instructiunile de completare se pot obtine de la sediul unitatilor fiscale sau pot fi descarcate de pe site-ul ANAF: www.anaf.ro, sectiunea: Asistenta contribuabili, rubrica: Formulare fiscale si Ghid de completare sau accesand urmatorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D200_OPANAF_3695_2016.pdf.

Dupa completare, formularele pot fi depuse:

– la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;

– la organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania, respectiv organul fiscal in raza caruia se face constatarea actului sau faptului supus dispozitiilor legale fiscale;

– la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, in cazul persoanelor fizice nerezidente care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care au obligatia sau opteaza sa isi desemneze, potrivit legii, un imputernicit in Romania sau pentru care se numeste un curator fiscal, potrivit legii.

Declaratia se poate depune astfel:

– prin intermediul site-ului ANAF: www.anaf.ro, accesand serviciul „Spatiu Privat Virtual”. Serviciul „Spatiu Privat Virtual” este un serviciu gratuit si este disponibil persoanelor fizice romane din toata tara.

Acest serviciu poate fi accesat prin autentificarea cu:

a) credentiale de tip „nume utilizator” si „parola” insotite de coduri de autentificare de unica folosinta „OTP”; Inregistrarea pentru obtinerea credentialelor, se efectueaza pe site-ul ANAF, prin completarea unor informatii necesare identificarii contribuabililor.

b) certificat digital calificat. Pentru a se inregistra ca utilizatori, contribuabilii vor accesa link-ul: Inregistrare persoane fizice. In situatia in care contribuabilii sunt deja inregistrati, acestia vor accesa link-ul: https://pfinternet.anaf.ro.

– prin internediul portalului www.e-guvernare.ro, utilizand un certificat digital calificat;

– in format hartie, la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

Dupa transmitere electronica, contribuabilii sunt obligati sa consulte starea declaratiei prin vizualizarea acesteia, accesand link-ul: http://www.anaf.ro/StareD112.

Sanctiuni
Nedepunerea pana la 25 mai 2015 a declaratiilor de venit de catre persoanele fizice constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 la 500 lei.

In cazul aplicarii sanctiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.
Sursa: AJFP Valcea

(Visited 208 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


2 + eight =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.