25 mai 2017: termen limita pentru depunerea Declaratiei – formular 200

ANAF informeaza contribuabilii persoane fizice ca termenul de depunere a formularului 200 “Declaratie privind veniturile realizate din Romania” in anul 2016, este 25 mai 2017 inclusiv.


Cine are obligatia depunerii formularului 200 ” Declaratie privind veniturile realizate din Romania”?

Au obligatia sa depuna declaratie de venit, contribuabilii care in anul 2016 au realizat:
• Venituri din activitati independente;
• Venituri din cedarea folosintei bunurilor;
• Venituri din activitati agricole pentru care venitul net se stabileşte in sistem real;
• Venituri din piscicultura şi silvicultura;
• Transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale şi valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
• Venituri din jocuri de noroc. Declaratia se depune de catre persoanele care realizeaza venituri ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta, slot –machine, lozuri şi festivaluri de poker, pentru care impozitul nu se retine la sursa;
• Alte surse, pentru care contribuabilii au obligatia depunerii declaratiei 200.

Cine nu are obligatia depunerii declaratiei de venit?

Nu au obligatia sa depuna declaratia de venit, contribuabilii care in anul 2016 au realizat:
• venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care chiria prevazuta in contractul incheiat intre parti este stabilita in lei si nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real şi la sfarşitul anului anterior nu indeplinesc conditiile pentru calificarea veniturilor in categoria veniturilor din activitati independente;
• venituri din arenda;
• venituri din activitati independente impuse pe baza de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratia de venit estimat in luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plati anticipate;
• venituri din activitati agricole, impuse pe baza norme de venit, a caror impunere este finala;
• persoanele fizice nerezidente care au obtinut caştiguri/pierderi din tranzactii efectuate printr-un intermediat, rezident in Romania şi statul de rezidenta al persoanei fizice nerezidente nu este mentionat dreptul de impunere in Romania şi respectiva persoana prezinta intermediarului certificatul de rezidenta fiscala;

Cum se depune formularul 200?

Declaratia de venit se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul:
• in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
• prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro;
• on-line prin intermediul Spatiului Privat Virtual de catre persoanele fizice care sunt inregistrate;

Unde se depune formularul 200?

Declaratia se depune la:
• organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul işi are domiciliul potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
• organul fiscal competent pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania, potrivit legii; Nedepunerea declaratiei la termen constituie contraventie şi se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 500 lei.

Baza legala:

– Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile şi completarile ulterioare;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Sursa: DGRFP Cluj

(Visited 398 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven − 6 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.