ANAF: Obligatiile celor care inchiriaza in scop turistic camere din locuite proprietate personala

ANAF informeaza contribuabilii interesati asupra principalelor obligatii ce rezulta din inchirierea in scop turistic, de catre proprietari, a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv, altele decat cele care constituie structuri de primire turistica, potrivit legislatiei specifice.

Aceasta operatiune reprezinta oferirea posibilitatii de sedere pentru o perioada de minim 24 de ore si maxim 30 de zile, intr-un an calendaristic, oricarei persoane care calatoreste in scop turistic in afara mediului sau obisnuit de viata.
Natura veniturilor supuse impozitului pe venit

Veniturile obtinute de catre proprietar din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv sunt considerate venituri din cedarea folosintei bunurilor.

Acest mod de impozitare nu se aplica persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale proprietari de structuri de primire turistica cu functiune de cazare certificata de Ministerul Turismului.

Modalitatea de impunere a veniturilor obtinute din inchirierea camerelor in scop turistic

Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala pot fi impozitate pe baza normei anuale de venit sau, optional, in sistem real.

Norma de venit pentru anul 2017 corespunzatoare unei camere inchiriate in scop turistic de catre proprietari in locuintele personale pentru localitatile din judetul Valcea, este de 15.000 lei.

Normele anuale de venit pentru categoriile de localitati mentionate mai sus, pot fi ajustate cu coeficientii de corectie, corespunzator criteriilor prevazute de articolul 2 din Ordinul comun al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si al Ministerului Finantelor Publice nr. 22/28/2012, astfel:
– pentru locuintele situate in mediul rural, cu 10%;
– pentru camerele de locuit situate in constructii din lemn, cu 10%;
– camerele care nu sunt dotate cu instalatie de apa, canalizare si de incalzire proprii sau comune, cu 20%;
– pentru camerele care nu sunt dotate cu instalatii sanitare proprii, cu 20%; – pentru camere care au suprafata mai mica de 10 mp, cu 5%;
– pentru camere care au mai mult de doua locuri de cazare, cu 5%.

Important! Coeficientii de corectie stabiliti potrivit criteriilor de mai sus nu pot sa diminueze cu mai mult de 30% normele anuale de venit stabilite conform Ordinului comun nr. 22/2012 al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si nr. 28/2012 al Ministerului Finantelor Publice.

Norma de venit si coeficientii de corectie sunt publicate de Directia Generala Regionala ale Finantelor Publice Craiova in cursul trimestrului IV si pot fi vizualizate pe siteul ANAF: www.anaf.ro/ Asistenta Contribuabili/ Persoane fizice/ Norme de venit/ Norme turistice pe anul 2017, sau www.anaf.ro/ DGRFP CRAIOVA de pe harta Asistenta Contribuabili/ Informatii curente/ Norme anuale de venit pentru inchirierea de camere in scop turistic si coeficientii de corectie.
Obligatii declarative
Contribuabilii au obligatia sa depuna la organul fiscal, pentru anul in curs, pana la data de 31 ianuarie inclusiv, formularul 220 “Declaratia privind venitul estimat/norma de venit”, insotit de fisa capacitatii de cazare.

In cazul in care contribuabilii incep sa realizeze astfel de venituri dupa data de 31 ianuarie, inclusiv, au obligatia completarii si depunerii declaratiei privind venitul estimat/norma de venit, pentru anul fiscal in curs, insotita de fisa capacitatii de cazare, in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Obligatii de plata:
– impozit pe venit in cota de 16%, impozit final;
– contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cota de 5,5%.

In urma depunerii formularului 220, impozitul pe venit si platile anticipate de CASS se stabilesc si se comunica contribuabililor de organul fiscal prin decizie de impunere, prin aplicarea cotei de 16%, respectiv 5,5% asupra normei anuale de venit, ajustata cu coeficientii de corectie, dupa caz.

Plata impozitului si CASS se efectueaza in cursul anului, in doua rate egale, astfel:
– 50% din impozit pana la data de 25 iulie inclusiv;
– 50% din impozit pana la data 25 noiembrie inclusiv.

La sfarsitului anului, contributia anuala de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal, tinand cont si de celelalte venituri asupra carora se datoreaza contributia de sanatate, iar baza de calcul anuala la care se aplica cota de 5,5% nu poate fi mai mica decat 12 ori salariul minim brut pe tara si nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmultita cu 12 luni.

Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat si CASS se stabilesc de catre organul fiscal prin decizie de impunere anuala si se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

Important! Contribuabilii care obtin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligatia completarii Registrului de evidenta fiscala si conducerii evidentei contabile.

Determinarea venitului in sistem real, pe baza datelor din contabilitate

Contribuabilii au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 si 5 camere inclusiv, in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit articolului 68 din Codul fiscal.

Exercitarea optiunii se face prin completarea si depunerea declaratiei privind venitul estimat/norma de venit – formular 220 pentru anul in curs pana la data de 31 ianuarie inclusiv, pentru fiecare an fiscal sau in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, in cazul in care contribuabilii incep sa realizeze astfel de venituri dupa data de 31 ianuarie inclusiv

Pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului, contribuabilii trebuie sa depuna formularul 200 – “Declaratie privind venitul realizat” , in care se declara venitul net anual determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor articolului 68.

Obligatii de plata:
– impozit pe venit in cota de 16%, impozit final;
– contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cota de 5,5%.

Plata impozitului si CASS se efectueaza in cursul anului, in doua rate egale, astfel:
– 50% din impozit, pana la data de 25 iulie inclusiv;
– 50% din impozit, pana la data 25 noiembrie inclusiv.

Platile anticipate de impozit si CASS se stabilesc pe baza formularului 220 si se comunica contribuabililor de organul fiscal prin decizie de impunere, prin aplicarea cotei de 16%, respectiv 5,5% asupra venitului net anual estimat din declaratia privind venitul estimat/norma de venit.

Pentru declaratiile privind venitul estimat/norma de venit depuse in luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii si CASS, potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaratiei privind venitul realizat.

Dupa depunerea formularului 200, organul fiscal calculeaza impozitul anual datorat si CASS prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual, respectiv 5,5% asupra diferentei pozitive dintre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate.

Diferentele de impozit si CASS ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

La sfarsitului anului, contributia anuala de asigurari sociale de sanatate se stabileste de organul fiscal, tinand cont si de celelalte venituri asupra carora se datoreaza contributia de sanatate, iar baza de calcul anuala la care se aplica cota de 5,5% nu poate fi mai mica decat 12 ori salariul minim brut pe tara si nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmultita cu 12 luni.

Important! Contribuabilii care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real au obligatia completarii Registrului de evidenta fiscala si conducerii evidentei contabile potrivit articolului 68 din Codul fiscal.

Formularele 200, 220 si Fisa capacitatii de cazare pot fi descarcate de pe site-ul anaf.ro/Asistenta contribuabili/Formulare fiscale si ghid de completare.

Organul fiscal competent pentru administrarea veniturilor din inchirirerea camerelor situate in locuinte proprietate personala – organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu; – organul fiscal in raza caruia se afla situat imobilul, in cazul contribuabililor fara domiciliu fiscal in Romania.

BAZA LEGALA: Legea 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala , Ordinul comun al ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului si al ministrului Finantelor Publice nr. 22/28/2012, Ordinul presedintelui ANAF nr. 3622/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul presedintelui ANAF nr. 3695/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

(Visited 523 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 × five =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.