Proiect: modificarea Codului muncii pentru combaterea muncii nedeclarate

Potrivit proiectului de lege pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicat pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, se doreste modificarea Codului muncii cu scopul de a contribui la eficientizarea actiunilor de identificare si sanctionare a cazurilor de munca nedeclarata.

RI 2017

 

Vezi si Regulament intern: model si documente conexe

 

 

Astfel, se doreste introducerea in Codul muncii a definitiei muncii nedeclarate precum si eliminarea conditiei ad validitatem si mentinerea conditiei ad probationem pentru forma scrisa a contractului individual de munca. In acest sens, se doreste modificarea si completarea art.16 dupa cum urmeaza:

“Art. 16 alin. (1) In sensul prezentei legi, munca nedeclarata reprezinta:
a) primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa,in ziua anterioara inceperii activitatii;
b) primirea la munca a unei persoane fara inregistrarea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;
c) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat;
d) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.

(2) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

(3) In situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca a fost incheiat pe durata nedeterminata, iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.

(4) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

(5) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze sa lariatului un exemplar din contractul individual de munca.

(6) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca”.

Se doreste si modificarea art.17 alin.(5) si anume ca orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) a art.17 din Codul muncii in timpul executarii contractului individual de munca va impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii si nu intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii cum e in prezent.

Se doreste si modificarea art.119 si anumre ca angajatorul sa aiba obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.

Se vizeaza si completarea si modificarea art.260 si anume:

– se doreste modificarea alin.(1)  lit.e): primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1) lit. a, se va sanctiona cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.

– introducerea a trei noi litere de la e^1) la e^3), care vor avea urmatorul cuprins:

e^1) primirea la munca a unei persoane fara inregistrarea raportului de munca in registrul general de evidența a salariaților cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;

e^2) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;

e^3) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp parțial, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata”.

– se va introduce un nou alineat, alineatul (1^1), care va avea urmatorul cuprins:

(1^1) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1) lit. e)-e3), inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Proiectul de modificarea a Codului muncii poate fi consultat aici.

Propunerea de modificare a Codului muncii are drept scop de a contribui la eficientizarea actiunilor de identificare si sanctionare a cazurilor de munca nedeclarata, la cresterea gradului de protectie a lucratorilor expusi acestui fenomen prin descurajarea angajatorilor care sunt tentati sa utilizeze munca nedeclarata de a incalca legislatia aplicabila si la sprijinirea concurentei loiale.

 

(Visited 474 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.