Noi prevederi privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator (in vigoare de la 1 iulie 2017)

ANAF informeaza contribuabilii ca a fost publicat Ordinul ministrului comunicatiilor si societatii informationale, ministrului educatiei nationale, ministrului muncii si justitiei sociale si ministrului finantelor publice nr. 409/4020/737/703 din 2017 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator, in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 468/22.06.2017.
Prevederile acestui ordin intra in vigoare la 1 iulie 2017 si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii iulie 2017.

Conform noului ordin a fost introdusa conditia limitativa legata de plafonul venitului anual de cel putin echivalentul in lei a 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, pe care angajatorul trebuie sa il realizeze in anul fiscal precedent si sa il inregistreze distinct in balantele analitice, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator destinate comercializarii, cu exceptia angajatorilor nou infiintati ce sunt scutiti de aceasta obligatie in anul infiintarii si in anul urmator.

Astfel, angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiaza de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta de Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) posturile pe care sunt angajati corespund listei cuprinzand ocupatiile mentionate in anexa la ordin;
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidentiat in organigrama angajatorului, cum ar fi: directie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
c) detin o diploma acordata dupa finalizarea unei forme de invatamant superior de lunga durata sau detin o diploma acordata dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, eliberata de o institutie de invatamant superior acreditata, si presteaza efectiv una dintre activitatile prevazute in anexa la ordin;
d) angajatorul a realizat in anul fiscal precedent si a inregistrat distinct in balantele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinata comercializarii.
e) veniturile anuale prevazute la lit. d) au o valoare de cel putin echivalentul in lei a 10.000 de euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, aferent fiecarei luni in care s-a inregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit.

Activitatea de creare de programe pentru calculator, este definita ca reprezentand prestarea efectiva a uneia dintre activitatile de creare de programe pentru calculator corespunzatoare ocupatiilor specifice mentionate in anexa la ordin.

Documentele justificative care se au in vedere la incadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, in conformitate cu Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, conform ocupatiilor specifice prevazute in anexa la ordin, sunt:
– actul constitutiv, in cazul operatorilor economici;
– organigrama angajatorului;
– fisa postului;
– copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea studiilor in invatamantul universitar de lunga durata, insotita de copia cu mentiunea “conform cu originalul” a foii matricole sau, dupa caz, a suplimentului la diploma, respectiv copia cu mentiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate dupa finalizarea ciclului I de studii universitare de licenta, insotita de copia cu mentiunea “conform cu originalul” a suplimentului la diploma, respectiv copia legalizata a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educatiei Nationale, pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene;
– copia cu mentiunea “conform cu originalul” a contractului individual de munca;
– statul de plata intocmit separat pentru angajatii care beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta de Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; o comanda interna, aprobata de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atesta solicitarea initierii procesului de creare de programe pentru calculator; o balanta analitica in care sa fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

Dosarul cuprinzand documentele justificative se va pastra la sediul angajatorului in vederea controlului.

In situatia in care angajatorul pastreaza documentele justificative in format electronic, acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat, furnizat de un furnizor de servicii acreditat.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, prevazuta la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica lunar numai pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, obtinute din desfasurarea unei activitati de creare de programe pentru calculator, in baza unui contract individual de munca, indiferent de momentul angajarii persoanei care beneficiaza de scutire, si fara a fi conditionata de contributia acesteia la realizarea plafonului minim de venit anual. (echivalentul in lei a 10.000 de euro pentru fiecare angajat care beneficiaza de scutirea de impozit pe venit)

Incadrarea unei persoane in categoriile de activitati sau de ocupatii, in scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor prevazuta in Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.
Sursa: DGRFP Galati

(Visited 281 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− one = 6

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.