Angajatii part-time, taxati cat pentru full-time (oficial)

UPDATE: Venitul luat in calcul pentru impozitarea angajatilor cu un contract part-time va fi salariul minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care sunt datorate contributiile si nu venitul realizat de salariat, a decis joi, 20 iulie, Guvernul. Aproape 370.000 de contracte vor fi afectate.

Pe site-ul Ministerului Finatelor Publice a fost publicat proiectul de Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Proiectul de act normativ prevede majorarea bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajator pentru salariatii incadrati cu contracte de munca cu timp partial la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata.

* Regulament intern: model si documente conexe
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

Proiectul de Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal prevede:

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1, pct. I, pozitia10 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 140 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevazute la art. 136 lit. c)

(1) Pentru persoanele prevazute la art. 136 lit. c), baza lunara de calcul pentru contributia de asigurari sociale o reprezinta suma castigurilor brute prevazute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra carora se datoreaza contributia individuala.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul castigului lunar brut prevazut la art. 139, realizat in baza unui contract individual de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, inclusiv in cazul celor care prevad plata in acord, al carui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, venitul luat in calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contributiei de asigurari sociale datorata de angajatori sau persoanele asimilate acestora, este salariul minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna, in care contractul a fost activ.

(3) Persoanelor prevazute la art. 136 lit. c), nu le sunt aplicabile prevederile alin. (2) pe perioada in care salariatii acestora se afla intr-una dintre urmatoarele situatii:

a) sunt elevi sau studenti, cu varsta pana la 26 de ani, aflati intr-o forma de scolarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, in varsta de pana la 18 de ani;
c) sunt persoane cu dizabilitati carora prin lege li se recunoaste posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi;
d) sunt pensionari pentru limita de varsta din sistemul public de pensii, potrivit legii in vigoare la data pensionarii, cu exceptia pensionarilor care beneficiaza de pensii in baza unor legi speciale, precum si a celor care cumuleaza pensia din sistemul public de pensii cu orice alta pensie stabilita intr-un sistem de pensii neintegrat sistemului public de pensii;
e) realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, dintre care unul este cu norma intreaga, iar baza lunara de calcul al acestuia este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.

(4) In aplicarea prevederilor alin. (3), angajatorul solicitadocumente justificative persoanelor fiziceaflate in situatiile prevazute la alin. (3) lit.a), c) si d), iar in cazul situatiei prevazutela alin. (3) lit. e), angajatorul solicita o declaratie pe propria raspundere.”

2. La articolul 158, dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Prevederile art. 140 alin. (2) – (4) se aplica in mod corespunzator.”

Art. II. Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. I intra in vigoare la data de 1 august 2017 si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii august 2017.

(Visited 4,152 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× nine = 72

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.