Adeverinta eliberata de angajator pentru somaj: model editabil valabil in 2017

Potrivit prevederilor art.34 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 76/2006 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, somerii carora le-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile lor beneficiaza de indemnizatie de somaj daca au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii.

Iar la art.18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, aflam ca in vederea certificarii stagiului minim de cotizare de 12 luni si a stabilirii dreptului la indemnizatie de somaj, angajatorii au obligatia de a elibera persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu o adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, stabilita potrivit Codului fiscal, pentru fiecare luna din ultimele 12 luni pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj.

Adeverinta va contine si date cu privire la perioadele in care s-a prestat activitatea, perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu ori raporturile juridice au fost suspendate, precum si data si motivul incetarii acestora.

Datele privind raporturile de munca sau de serviciu se verifica si se certifica de agentiile pentru ocuparea fortei de munca pe baza inscrisurilor efectuate in carnetul de munca, pentru perioadele pana la data de 31 decembrie 2010, si in situatia raporturilor de munca pe baza informatiilor care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea fortei de munca prin sistemul informatic al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca de catre Inspectia Muncii, pentru perioade ulterioare datei de 31 decembrie 2010.

Adeverinta se verifica si se certifica in ceea ce priveste datele referitoare la baza de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, pe baza informatiilor cuprinse in declaratiile lunare privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazute de Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, depuse de angajator sau platitorul de venit, care se pun la dispozitia agentiilor pentru ocuparea forteid emunca electronic, din sistemul informatic al Ministerului Finantelor Publice.

Neeliberarea de catre angajator, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu, a documentelor prevazute de legislatia in vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj si stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei (a se vedea art.113 lit.j) si art.114 alin.(1) lit.a) din Legea nr.76/2002).

Va prezentam mai jos modelul de adeverinta tip eliberata de angajator pentru stabilirea stagiului de cotizare in ceea ce priveste contributia la somaj, model cu explicatii extras din lucrarea Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare:

Anexa nr.26 la normele metodologice[1]

Numar de inregistrare la angajator ………… data…………………

 

Adeverinta

Date de identificare a angajatorului:

Denumire / nume……………………………………………………………..

Codul unic de inregistrare / codul fiscal…………………………………………

Cod CAEN………………………………………………………………………………….

Adresa………………………………………………………………………………………..

Telefon / fax . ……………………………………………………………………………..

Email / pagina internet………………………………………………………………….

 

Date privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj :

B.1. Pentru doamna / domnul …………………………, CNP ………………………, care se legitimeaza cu actul de identitate seria …… numarul ………………, sumele reprezentand contributia individuala si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit prevederilor legale, in cotele prevazute de lege, pentru ultimele luni in care s-au datorat aceste contributii sunt:

Nr. Crt Luna

si

anul

Baza de calcul

(BC)

Suma reprezentand contributia individuala Suma

reprezentand contributia datorata de angajator

Numarul de inregistrare a declaratiei lunare validata Natura veniturilor din care este constituita baza de calcul
1 2 3 4 6 6 7
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            

NOTE:

Se completeaza descrescator pentru maxim 12 luni de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu pentru care angajatorul are obligatia de a vira in contul bugetului asigurarilor pentru somaj sumele reprezentand contributiile prevazute de lege.

BC – baza lunara de calcul asupra careia se aplica contributia individuala in cota prevazuta de lege, determinata in conformitate cu dispozitiile titlului IX2 „ Contributii sociale obligatorii” cap. I din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare[2].

Coloana 4 se completeaza cu suma reprezentand contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj (aplicarea cotei contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta de lege asupra bazei de calcul prevazute la coloana 3).

Coloana 5 se completeaza cu suma reprezentand contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru persoana (aplicarea cotei contributiei datorata de angajator, prevazuta de lege, asupra sumei reprezentand baza de calcul, a contributiei datorate de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj, determinata in conformitate cu dispozitiile titlului IX2 „Contributii sociale obligatorii” din legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare[3], pentru persoana respectiva.)

B.2. In calitatea noastra de angajator (se completeaza dupa caz):

– ne regasim in una dintre situatiile prevazute la art. 34 alin.(2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv ………………………………………………………………… perioada …………………………..

Date privind raporturile de munca/ de serviciu/ alte raporturi ale persoanei

Actul in baza caruia a fost incadrat in munca sau actul in baza caruia s-a stabilit raportul juridic prevazut la art. 17 alin.(1) lit.k) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, numar si data ……………………………………………

Data angajarii/stabilirii raportului juridic prevazut la art. 17 alin.(1) lit.k) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare …………………………………

Data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ori a raportului juridic prevazut la art. 17 alin.(1) lit.k) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare ………………………..………..

Temeiul legal al incetarii raporturilor de munca sau de serviciu (art. si actul normativ)…………………..

Perioade pentru care raporturile de munca sau de serviciu, respectiv, dupa caz, juridic prevazut la art. 17 alin.(1) lit.k) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost suspendate[4]:

Data de suspendare……………….. data de incetare a suspendarii……………motivul suspendarii[5]……………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Sub sanctiunile aplicate falsului in acte publice, declar ca am examinat intreg continutul acestei adeverinte si, in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.

Administrator/Director/Reprezentant legal                          Compartimentul ………………………………..

Nume si prenume, functia                                                    Nume si prenume, functia

(in clar)                                                                                   (in clar)

………………………………………………….                               ……………………………………………………….

 

…..

[1] Modelul de adeverinta eliberata de angajator pentru stabilirea stagiului de cotizare în ceea ce priveste contributia la somaj a fost modificat prin HG nr. 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1149/2002, publicata in Monitorul Oficial nr.197 din 20 martie 2014.

[2] Incepand cu 1 ianuarie 2016 baza de calcul a contributiei de asigurari pentru somaj se determinata in conformitate cu dispozitiile Capitolului IV – “Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj”, Titlul V – “Contributii sociale obligatorii” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

[3] Incepand cu 1 ianuarie 2016 baza de calcul a contributiei de asigurari pentru somaj se determinata in conformitate cu dispozitiile Capitolului IV – “Contributiile asigurarilor pentru somaj datorate bugetului asigurarilor pentru somaj”, Titlul V – “Contributii sociale obligatorii” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

[4] Se completeaza pentru fiecare perioada de suspendare.

[5] In cazul suspendarii pentru incapacitate temporara de munca se va specifica numarul de zile de concediu medical.

……

Pentru mai multe modele si formulare va recomandam lucrarea „Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare.

(Visited 3,295 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


6 − two =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.