25 iulie 2017: obligatii declarative

ANAF reaminteste contribuabililor calendarul obligatiilor declarative cu termen 25 iulie:
*Formular (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”( O.P.A.N.A.F. nr. 1503/2016) – se depune pentru:
– iesirea din sistem, prin depasirea plafonului de 2.250.000 lei, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare a depasit plafonul ;
– iesirea din sistem, prin optiune, intre data de 1 si 25 ale oricarei luni – persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si care nu depasesc in cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunta la aplicarea sistemului respectiv. Persoanele impozabile nu pot renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare in primul an in care au optat pentru aplicarea sistemului, potrivit art. 282 alin. (5) din Codul fiscal, cu exceptia situatiei de la lit. c).

*Formular 100 ”Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” (O.P.A.N.A.F. nr. 587/2016, cu modificarile si completarile ulterioare) – se depune de contribuabilii carora le revin obligatiile declarative si de plata pentru impozitele, taxele si contributiile cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, cu termen de declarare lunar/trimestrial.

Atentie! Formularul se depune si pentru declararea si plata impozitului specific unor activitati pe semestrul I 2017, suma de plata reprezentand 50% din impozitul specific anual.

*Formular 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” (O.M.F.P. nr. 1045/2012, cu modificarile si completarile ulterioare) – se depune pentru obligatiile aferente lunii iunie 2017/trimestrul II 2017 de catre:

a) persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente;

b) institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului.

*Formular 208 „Declaratia informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” (O.P.A.N.A.F. 1886/2017) – se depune de catre notarii publici care au obligatia calcularii, incasarii si virarii impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal efectuate in semestrul I al anului 2017.

*Formular 224 “Declaratie privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania”(O.P.A.N.A.F. nr. 3.622/2015) – se completeaza de catre persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si ale posturilor consulare acreditate in Romania.

*Formular 300 ”Decont de TVA” (O.P.A.N.A.F. nr. 591/2017) – se depune de persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu perioada de raportare lunara/trimestriala.

Atentie! Decontul se depune si de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta ca platitor de TVA conform art. 310 alineatul (7) din Codul Fiscal pana la 12 iunie 2017.

*Formular 301 ”Decont special de TVA” (O.P.A.N.A.F. nr. 592/2016) – se depune de persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si de persoanele inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, precum si pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, dar persoanele care le-au achizitionat sunt obligate la plata taxei, formularul 301 se depune inainte de inmatricularea in Romania a acestora, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare.

*Formular 307 “Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata” (O.P.A.N.A.F. nr. 793/2016) – se depune de catre:

– persoana impozabila, beneficiara a transferului de active prevazut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;

– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;

– persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustari incorecte sau nu a efectuat ajustarile de taxa aferenta bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII “Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile ulterioare, denumite in continuare norme metodologice;

– persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care:

• nu a efectuat ajustarile de taxa prevazute de lege in ultimul decont depus inainte de scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau a efectuat ajustari incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;

• trebuie sa efectueze regularizarile/ajustarile prevazute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal si pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal si pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum si la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operatiuni realizate inainte de anularea inregistrarii.

*Formular 311 “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” (O.P.A.N.A.F. nr. 795/2016) – se depune de catre:

– potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii taxei colectate in conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) si (8) din Codul fiscal;

– potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din titlul VII “Taxa pe valoarea adaugata” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile ulterioare, denumite in continuare Norme metodologice, de catre persoanele impozabile care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (6) si (8) din Codul fiscal si al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, in situatia in care acestea efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita;

– potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) – e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 282 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA;

– potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal, de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate de taxa, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 282 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, a intervenit in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

*Formular 390 VIES “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare” (O.P.A.N.A.F. nr. 591/2016, cu modificarile si completarile ulterioare) – se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de T.V.A. conform art. 316 sau 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, care au efectuat in luna iunie 2017:

– livrari/achizitii intracomunitare de bunuri;

– livrari de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare;

– achizitii/prestari intracomunitare de servicii.

Sursa: DGRFP Galati

(Visited 264 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


9 + seven =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.