Impozit specific: firmele cu venituri intre 100.001 euro si 500.000 euro in 2016 vor trece la impozit micro din august

LEGE Nr. 177/2017 din 18 iulie 2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal


*Regulament intern: model si documente conexe
*Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 584 din 21 iulie 2017
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. I Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2017, cu urmatoarele modificari si completari:
——-
4. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:

“3^1. La articolul 48, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:

«(8) Persoanele juridice romane care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 si care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse intre 100.001 euro – 500.000 euro, inclusiv, indeplinind si celelalte conditii prevazute la art. 47 alin. (1), sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu incepand cu luna urmatoare intrarii in vigoare a acestor prevederi, urmand a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a acestor prevederi, inclusiv.

Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 170/2016, respectiv prin exceptie de la prevederile art. 41 si 42, pana la acest termen se calculeaza, se declara si se plateste impozitul specific unor activitati, respectiv impozitul pe profit, pentru perioada 1 ianuarie 2017 – sfarsitul lunii intrarii in vigoare a acestor prevederi. Impozitul specific unor activitati aferent acestei perioade se determina prin impartirea impozitului specific anual la 365 de zile si inmultirea cu numarul de zile aferent perioadei 1 ianuarie 2017 – sfarsitul lunii intrarii in vigoare a acestor prevederi.

Pentru determinarea impozitului specific unor activitati se aplica si celelalte reguli prevazute de Legea nr. 170/2016.

Impozitul pe profit se determina luand in considerare veniturile si cheltuielile inregistrate in aceasta perioada, iar rezultatul fiscal se ajusteaza corespunzator acestei perioade.»”
Descarca de aici legea nr.177/2017, in format pdf

(Visited 612 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


5 − = four

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.