Codul muncii modificat de Guvern. Vezi lista modificarilor

Codul muncii a suferit modificari majore care au drept scop de a eficientiza activitatea de control a inspectorilor de munca pentru combaterea muncii nedeclarate, precum si pentru definirea mai clara a regimului sanctionator al muncii nedeclarate. Proiectul de lege prin care se dorea modificarea Codului muncii a fost mutat in sarcina Guvernului care a adoptat in sedinta de vineri, 04.08.2017, proiectul de Ordronanta pentru modificarea si completarea Codului muncii, care urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial.

RI 2017

 

Vezi si Regulament intern: model si documente conexe

 

 

 

Astfel, potrivit Proiectului de OUG pentru modificarea si completara Codului muncii se modifica si se completeaza o serie de articole, dupa cum urmeaza:

Se introduce un nou articol, art. 15^1 cu urmatorul cuprins:
“Art. 15^1 In sensul prezentei legi, munca nedeclarata reprezinta:
a) primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii.

b)primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii.

c)primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat.

d) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.”

Se modifica art.16 si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.

(2) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

(3) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

(4) Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.

(5) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca”.

(6) Absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca.

(7) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesionala fara plata, acordate in conditiile art. 155 si 156.”

Se modifica alin.(5) al articolului 17 si va avea urmatorul cuprins:

”(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul
executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil”.

Se modifica art.119 si va avea urmatorul cuprins:
” Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca
prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru”.

Se modifica lit.e) de la alin.(1) al articolului 260 si va avea urmatorul cuprins:
”e) primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1) lit. a), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata.”

Se introduc trei noi litere dupa lit.e) de la alin.(1) al articolului 260, lit. e^1 – e^3, cu urmatorul cuprins:
” e^1) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;

e^2) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;

e^3) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata”.

La alineatul (1) al articolului 260, dupa litera p) se introduce o noua litera, litera q), cu urmatorul cuprins:

„q) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amenda de 10.000 lei”

Se introduce un nou alineat dupa alin.(1) al articolului 260, alin.(1^1), cu urmatorul cuprins:
”(1^1) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din amenda prevazuta la alin. (1) lit. e)- e3), inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal. ”

Se introduc doua noi alinetate dupa alin.(3) al articolului 260, alin. (4) si (5) cu urmatorul cuprins:
„(4) In cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) lit. e)- e^2) inspectorul de munca dispune, ca sanctiune complementara, sistarea activitatii locului de munca organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborata de Inspectia Muncii si aprobata prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, dupa consultarea prealabila a confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national;

(5) Angajatorul poate relua activitatea numai dupa achitarea amenzii contraventionale aplicate si dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii: prin incheierea contractului individual de munca, transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor sau, dupa caz, incetarea suspendarii contractului individual de munca si constituirea si plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pe perioada in care a prestat activitate nedeclarata.”

Alineatul (4) al articolului 264 potrivit caruia primirea la munca a mai mult de 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca constiuie infractiune se abroga.

Se modifica alineatul (2) al articolului 265 cu urmatorul cuprins:
”Primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. ”

Avand in vedere ca se majoreaza cuantumul amenzii pentru netransmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, care prevede in prezent o amenda intre 10.000 lei si 20.000 lei si care potrivit noilor modificari se stabileste la 20.000 lei, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante prevederile art. 9 alin. (1) din HG. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor se aborga.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 5,262 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 2 = fourteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.