Angajatorii obligati sa pastreseze la punctele de lucru copii dupa CIM si sa tina evidenta orelor lucrate. In caz contrar risca amenzi de pana la 13000 lei

Prin OUG nr.53/2017 pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017, in vigoare de la data publicarii, au fost aduse o serie de modificari importante Codului muncii cu impact major asupra mediului de afaceri.

RI 2017

Va propunem un model de regulament intern, modele de documente necesare care trebuie sa insoteasca regulamentul intern dar si indicatii pentru a completa corect regulamentul. Detalii gasiti aici: Regulament intern: model si documente conexe

 

Printre modificarile aduse Codului muncii se numara si introducerea unor obligatii noi in sarcina angajatorului. O sa prezentam mai jos modificarile care vizeaza noi obligatii aduse in sarcina  angajatorilor care au mai multe locuri de munca. Este vorba de modificarea art.16 care, dupa modificare, cuprinde si o prevedere noua si anume faptul ca angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.

A fost modificat si art.119 care introduce obligatia angajtorului de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.

Iata ce prevad cele doua articole mentionate, dupa modificare:

Art. 16. – (1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului.
(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.
(4) Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.
(5) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.
(6) Absentele nemotivate si concediile fara plata se scad din vechimea in munca.
(7) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesionala fara plata, acordate in conditiile art. 155 si 156.”

Art. 119.Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru.”

Iar nerespectarea obligaitie de a pastra la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc constituie contraventie si se sanctionaeaza cu amenda de 10.000 lei.

Si neresepecatrea art.119 constituie contraventie  si se sanctioneaza cu amenda  de la 1.500 lei la 3.000 lei.

In acest sens redam modificarea adusa art.260 alin.(1), la care a fost introdusa,  dupa litera p), o noua litera, litera q), cu urmatorul cuprins:
“q) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amenda de 10.000 lei.”

Redam si prevederile art.260 alin.(1)  lit.m) din Codul muncii, litera nemodificata prin OUG nr.53/2017 dar care este in vigoare:
“m) incalcarea de catre angajator a obligatiei prevazute la art.27 si art.119, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.”

Astfel, potrivit noilor reglementari angajatorii au obligatia de a pastra la locul de munca o copie a contractului  individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc si de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru. Nerespectarea acestor obligatii poate fi sanctionata de inspectorii de munca cu amenda de pana la 13.000 lei.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 1,866 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − = 4

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.