HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor actualizata august 2017

Hotararea Guvernului nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial nr.372 din 27 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata incepand cu data de 07.08.2017.

RI 2017

Va propunem un model de regulament intern, modele de documente necesare care trebuie sa insoteasca regulamentul intern dar si indicatii pentru a completa corect regulamentul. Detalii gasiti aici: Regulament intern: model si documente conexe

 

Este vorba de abrogarea alin.(1) de la art.9 care prevedea urmatoarele: “Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata ca presteaza activitate fara transmiterea datelor in registrul privat/public, conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si art. 41 alin. (2) lit. a).”

Aceasta modificare a fost adusa de OUG nr.53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017, in vigoare de la data publicarii.

Abrogarea alin.(1) de la art.9 vine in contextul in care au fost aduse o serie de modificari Codului muncii printre care si modul de sanctionare a angajatorilor care folosesc forta de munca nedeclarata. Astfel, au fost modificare si/sau actualizate o serie de articole din Codul muncii care vizeaza sanctionarea angajatorilor, dupa cum urmeaza:

La articolul 260 alineatul (1), litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;”.

La articolul 260 alineatul (1), dupa litera e) se introduc trei noi litere, literele e^1)-e^3), cu urmatorul cuprins:
“e^1) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
e^2) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;
e^3) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata;”.

La articolul 260 alineatul (1), dupa litera p) se introduce o noua litera, litera q), cu urmatorul cuprins:
“q) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amenda de 10.000 lei.”

La articolul 260, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
“(11) Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din amenda prevazuta la alin. (1) lit. e)-e3), inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.”

La articolul 260, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
“(4) In cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) lit. e)-e2), inspectorul de munca dispune, ca sanctiune complementara, sistarea activitatii locului de munca organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspectia Muncii si aprobate prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa consultarea prealabila a confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national.
(5) Angajatorul poate relua activitatea numai dupa achitarea amenzii contraventionale aplicate si dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii: prin incheierea contractului individual de munca, transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor sau, dupa caz, incetarea suspendarii contractului individual de munca si constituirea si plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pe perioada in care a prestat activitate nedeclarata.”

La articolul 264, alineatul (4) se abroga.

La articolul 265, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane, constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.”

Reamintim ca HG nr.500/2011 a suferit si o serie de modificari majore aduse de HG nr.877/2016 pentru modificarea si completarea HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale, publicata in Monitorul Oficial nr.963 din 28 noiembrie 2016.

HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, actualizata august 2017, poate fi consultata aici.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 13,870 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× seven = 21

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.