(PDF) OUG 60/2017: modificarea si completarea legii nr. 448/2006 (persoane cu handicap)

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 60/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
* 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 648 din 7 august 2017

Odata cu ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati, Romania se angajeaza sa mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor astfel incat nicio persoana cu dizabilitati sa nu fie discriminata, marginalizata, exclusa sau abuzata, iar alegerile si aspiratiile ei sa fie respectate si sprijinite.

Pentru a da persoanelor cu dizabilitati posibilitatea de a trai independent si de a participa pe deplin la toate aspectele vietii sunt necesare masuri care sa asigure cresterea angajarii acestora atat in sectorul public, cat si in cel privat, la finele anului 2016 numarul de persoane cu dizabilitati angajate fiind sub 35.000.

De asemenea, conform Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, strategia fiscal-bugetara trebuie inaintata Guvernului pana la data de 31 iulie a fiecarui an.

Prin urmare, aprobarea majorarii prestatiilor sociale pentru persoane cu handicap este o reglementare ce trebuie adoptata in regim de urgenta, intrucat este necesar ca aceste sume sa fie cuprinse in strategia fiscal-bugetara ce sta la baza fundamentarii bugetului pe anul 2018, pentru a face posibila plata acestor sume.

Avand in vedere obiectul de activitate al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati, precum si specificitatea categoriilor de beneficiari carora se adreseaza se impune cu necesitate ca reglementarile propuse sa fie realizate in regim de urgenta.

Luand in considerare prevederile Programului de guvernare 2017 – 2020, capitolul Politici publice in domeniul muncii si justitiei sociale – O societate fara bariere pentru persoanele cu dizabilitati, neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta va genera blocaje, ineficienta, precum si afectarea in continuare a respectarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. I Incepand cu data de 1 septembrie 2017, Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 78, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.”

2. La articolul 78, alineatul (4^1) se abroga.

3. La articolul 78, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
“(6) In scopul stimularii angajarii persoanelor cu handicap, in conditiile prevazute la alin. (2), autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice publice, cu exceptia celor prevazute la alin. (4), au obligatia organizarii unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Aceasta masura nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de catre institutia publica.”

4. La articolul 81 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“b) fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri in cadrul institutiilor publice.”

ART. II Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, alineatele (4), (5) si (13) ale articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(4) Adultul cu handicap beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de urmatoarele prestatii sociale:

a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:
(i) 65% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 50% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;
b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
(i) 25% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 20% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;
(iii) 10% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu.

(5) Parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii, beneficiaza de prestatii sociale, pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere, astfel:

a) 50% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap grav;
b) 30% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap accentuat;

c) 10% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap mediu. ………………………………………………………………..
(13) In situatia in care din calculul prestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea beneficiarilor.”

ART. III Incepand cu data de 1 iulie 2018, alineatele (4), (5) si (13) ale articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“(4) Adultul cu handicap beneficiaza, in conditiile prezentei legi, de urmatoarele prestatii sociale:
a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:
(i) 70% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 53% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
(i) 30% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap grav;
(ii) 22% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat;
(iii) 12% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu.

(5) Parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii, beneficiaza de prestatii sociale, pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere, astfel:
a) 60% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap grav;
b) 35% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap accentuat;

c) 12% din indicatorul social de referinta, prevazut de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul copilului cu handicap mediu. ………………………………………………………………..
(13) In situatia in care din calculul prestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) rezulta fractiuni in bani, acestea se rotunjesc la un leu in favoarea beneficiarilor.”
Descarca de aici, in format pdf, OUG 60/2017

(Visited 2,708 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


2 + eight =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.