Negocierea contractului colectiv de munca: adunarea generala a salariatilor

Negocierea colectiva este obligatorie la nivelul unitatilor care au incadrati cel putin 21 de salariati.

* Regulament intern: model si documente conexe
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

Reprezentantii salariatilor sunt alesi in cadrul adunarii generale a salariatilor, cu votul a cel putin jumatate din numarul total al salariatilor. Prin urmare, pentru alegerea reprezentantilor salariatilor trebuie sa existe votul a cel putin jumatate din numarul de salariati ai unitatii. Daca la intrunire participa doar jumatate din numarul total de salariati ai unitatii, este necesara intrunirea unanimitatii.

Alegerea reprezentantilor salariatilor, atributiile acestora, modul de indeplinire a atributiilor, precum si durata si limitele mandatului lor se stabilesc in cadrul adunarii generale a salariatilor, in conditiile legii. Cei care stabilesc modalitatea de organizare a intrunirii sunt salariatii. Singura atributie pe care legiuitorul i-a acordat-o angajatorului in ceea ce priveste alegerea reprezentantilor salariatilor priveste stabilirea impreuna cu salariatii unitatii a numarului de reprezentanti alesi, in raport cu numarul de salariati ai acestuia.

A se vedea Anexa 2 – Acordul angajatorului privind stabilirea numarului reprezentantilor salariatilor

In cazul in care angajatorul are intentia de a negocia si intocmi un contract colectiv de munca iar la nivelul societatii nu sunt constituite organizatii sindicale reprezentative iar salariatii societatii nu si-au ales reprezentantii, potrivit legii, acesta poate sa le comunice intentia de negociere si modul in care pot fi reprezentati la negociere.

A se vedea Anexa 3 – Anunt privind intentia de negociere a angajatorului in cazul in care salariatii nu si-au ales reprezentantii

Daca insa, salariatii nu-si desemneaza reprezentantii la negocierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate si prin urmare, la ora si data stabilita, nu se prezinta niciun reprezentant al salariatilor, neprezentarea si lipsa unui raspuns scris din partea reprezentantilor salariatilor este interpretata ca refuz de participare la negociere.

In acest caz, la data stabilita pentru prima sedinta de negociere, se va intocmi un proces verbal in care se va consemna acest lucru.

A se vedea Anexa 4 – Proces verbal al negocierii contractului colectiv de munca in cazul neprezentarii reprezentantilor salariatilor la negociere

Anuntul si procesul verbal intocmit vor fi prezentate, in caz de control, inspectorilor de munca, ca dovada de initiere a negocierii.

Important: Anuntul trebuie comunicat sub semnatura si afisat la sediu si la toate punctele de lucru ale unitatii.

(Visited 654 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 1 = six

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.