(PDF) Ordonanta nr 20/2017 (case de marcat electronice)

ORDONANTA Nr. 20/2017 din 30 august 2017 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si prorogarea unor termene
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 705 din 31 august 2017

* Regulament intern: model si documente conexe
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.3 si pct. XII din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

ART. I Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3^1, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:
“(5) Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si data incepand cu care acestea se conecteaza la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

2. La articolul 5, alineatul (14) va avea urmatorul cuprins:
“(14) Avizele privind distributia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizati isi mentin valabilitatea pana la data expirarii, dar nu mai tarziu de data de 31 iulie 2018.”

3. La articolul 10, litera aa) va avea urmatorul cuprins:
“aa) comercializarea de catre distribuitorii autorizati sau de catre unitatile din reteaua acestora acreditate pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), incepand cu data de 1 august 2018;”.

4. La articolul 10, literele ee) si gg) se abroga.

5. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11 (1) Contraventiile prevazute la art. 10 se sanctioneaza cu amenda aplicata operatorilor economici dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la art. 10 lit. i), s) si v), cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;
b) cele prevazute la art. 10 lit. o), p), u) si bb), cu amenda de la 4.000 lei la 6.000 lei;
c) cea prevazuta la art. 10 lit. j), cu amenda de la 20.000 lei la 30.000 lei;
d) cele prevazute la art. 10 lit. e) si dd), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, precum si cu:
(i) confiscarea sumelor incasate, pentru contraventia prevazuta la art. 10 lit. dd);
(ii) suspendarea activitatii operatorului economic la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pana la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal si prezentarea dovezii de plata a amenzii sau a jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, organului constatator, precum si confiscarea sumelor pentru care nu au fost emise documente justificative, pentru contraventia prevazuta la art. 10 lit. e);

Descarca de aici Ordonanta nr 20/2017 din 30.08.2019, in format PDF

(Visited 1,763 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× five = 30

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.