(PDF) Ordonanta 30/2017: comunicarea actului administrativ fiscal

Ordonanta nr. 30/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 31 august 2017

*Regulament intern: model si documente conexe
*Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare
Comunicarea actului administrativ fiscal
(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/platitorului caruia ii este destinat. In situatia contribuabilului/platitorului fara domiciliu fiscal in Romania, care si-a desemnat imputernicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si in situatia numirii unui curator fiscal, in conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica imputernicitului sau curatorului, dupa caz.

(2) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie poate fi comunicat fie prin posta potrivit alin. (3) – (7), fie prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestuia potrivit alin. (8) – (12), fie prin remitere la sediul organului fiscal potrivit alin.(13), iar actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta potrivit alin. (15) – (17).

(3) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie se comunica contribuabilului/platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(4) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (3) nu a fost posibila, aceasta se realizeaza prin publicitate potrivit alin. (5) – (7).

(5) Comunicarea prin publicitate se efectueaza prin afisarea unui anunt in care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului/platitorului, dupa cum urmeaza:
a) in cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal central prin afisarea anuntului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a A.N.A.F.;
b) in cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local prin afisarea anuntului, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale respective.

(6) Anuntul prevazut la alin. (5) se mentine afisat cel putin 60 de zile de la data publicarii acestuia si contine urmatoarele elemente:
a) numele si prenumele sau denumirea contribuabilului/platitorului;
b) domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului;
c) denumirea, numarul si data emiterii actului administrativ fiscal.

(7) In cazul in care actul administrativ fiscal se comunica prin publicitate, acesta se considera comunicat in termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), organul fiscal competent poate decide comunicarea actului administrativ fiscal emis pe suport hartie, prin remiterea, sub semnatura, la domiciliul fiscal al contribuabilului/platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestuia, prin angajatii proprii ai organului fiscal.

(9) Daca in procedura comunicarii actului administrativ fiscal prin remitere potrivit alin. (8) destinatarul refuza primirea actului sau nu este gasit la domiciliul fiscal, se afiseaza pe usa acestuia o instiintare.

(10) In situatia in care contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia refuza primirea actului administrativ fiscal potrivit alin. (9), actul se considera comunicat la data afisarii instiintarii.

(11) In situatia in care contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia nu este gasit la domiciliul fiscal potrivit alin. (9), contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia este in drept sa se prezinte, in termen de maximum 15 zile de la data afisarii instiintarii, la sediul organului fiscal emitent pentru a i se comunica actul administrativ fiscal. In situatia in care
contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestuia nu se prezinta in acest termen, actul se considera comunicat la implinirea acestui termen.

(12) Instiintarea prevazuta la alin. (9) trebuie sa cuprinda:
a) denumirea organului fiscal emitent;
b) numele si prenumele celui care a facut afisarea si functia acestuia;
c) numele, prenumele si domiciliul fiscal al celui instiintat;
d) denumirea, numarul si data emiterii actului administrativ fiscal in legatura cu care se face instiintarea;
e) anul, luna, ziua si ora cand afisarea a fost facuta;
f) mentiuni cu privire la data la care se considera comunicat actul administrativ fiscal, potrivit alin. (10) sau (11);
g) semnatura celui care a afisat instiintarea.

(13) Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie poate fi comunicat si prin remiterea, sub semnatura, la sediul organului fiscal emitent ori de cate ori contribuabilul/platitorul sau imputernicitul ori curatorul acestora se prezinta la sediul organului fiscal si solicita acest lucru.

(14) Ori de cate ori comunicarea se realizeaza prin publicitate, potrivit alin. (5) sau prin afisare potrivit alin. (9), organul fiscal intocmeste un proces-verbal. Procesul-verbal se intocmeste si in situatia in care contribuabilul/platitorul ori imputernicitul sau curatorul acestora primeste actul administrativ fiscal, dar refuza sa semneze dovada de inmanare ori, din motive intemeiate, nu o poate semna.

(15) Actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta ori de cate ori contribuabilul/platitorul a optat pentru aceasta modalitate de emitere si de comunicare, iar acesta se considera comunicat in termen de 15 zile de la data transmiterii actului catre contribuabil/platitor ori imputernicitul sau curatorul acestora.

(16) In cazul actelor administrative fiscale emise de catre organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, cu avizul Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

(17) In cazul actelor administrative fiscale emise de organul fiscal local, mijloacele electronice de transmitere la distanta, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, precum si conditiile in care aceasta se realizeaza se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, cu
avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

Pentru organul fiscal local, consiliul local stabileste, prin hotarare, in functie de capacitatea tehnica disponibila, mijloacele electronice de transmitere la distanta ce urmeaza a fi utilizate de catre respectivul organ fiscal local.

(18) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul societatilor aflate in procedura insolventei sau in dizolvare, potrivit legii, comunicarea actului administrativ fiscal se face administratorului judiciar/lichidatorului judiciar la locul indicat de acesta ori de cate ori se solicita, in scris, acest lucru.

(19) In termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data emiterii actului administrativ fiscal, organul fiscal trebuie sa initieze actiunile pentru comunicarea actului.”

Descarca de aici Ordonanta nr.30/2017 din 31.08.2019, in format PDF, pentru a vedea ce modificari s-au mai adus acestui punct

(Visited 898 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 2 = six

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.