(PDF) Ordonanta 30/2017: prevederi speciale privind inregistrarea fiscala a persoanelor nerezidente

Ordonanta nr. 30/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 31 august 2017

*Regulament intern: model si documente conexe
*Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

15. Dupa alineatul (3) al articolului 83 se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
“(4) Odata cu solicitarea deschiderii unui cont bancar sau inchirierea unei casete de valori, institutiile de credit transmit organului fiscal central solicitarea de atribuire a numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala, pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu detin cod de identificare fiscala.

Prevederile alin. (2) si (3) sunt aplicabile in mod corespunzator, cu exceptia termenului de transmitere catre institutiile de credit a certificatului de inregistrare fiscala care, in acest caz, este de 5 zile de la data
solicitarii atribuirii numarului de identificare fiscala sau, dupa caz, a codului de inregistrare fiscala.

(5) In alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1) – (4), pentru contribuabilii nerezidenti care nu au un sediu permanent pe teritoriul Romaniei, organul fiscal poate comunica contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice, stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F., informatii continute in certificatul de inregistrare fiscala. In acest caz, certificatul de inregistrare fiscala se pastreaza de organul fiscal pana la data ridicarii de catre contribuabil sau imputernicitul acestuia.”

16. Alineatul (1) al articolului 85 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(1) Contribuabilul/Platitorul are obligatia de a declara organului fiscal central, infiintarea de sedii secundare, in termen de 30 de zile de la:
a) data inregistrarii/mentionarii acestora la registrul comertului sau in alte registre in care a fost inregistrata entitatea care le-a infiintat;
b) data actului de infiintare, in alte cazuri decat cele prevazute la lit. a).”

17. Dupa alineatul (6) al articolului 85 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) Prevederile alin. (6) nu sunt aplicabile in cazul in care organul fiscal detine documente doveditoare ale informatiilor inscrise in declaratie de la contribuabil sau alte autoritati ori institutii publice.”

18. Dupa alineatul (1) al articolului 92 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
“(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), contribuabilul/platitorul pentru care s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, contribuabilul/platitorul care a intrat in faliment sau contribuabilul/platitorul pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptata o hotarare de dizolvare este declarat inactiv doar daca se afla in situatia prevazuta la alin. (1) lit. a).

Descarca de aici Ordonanta nr.30/2017 din 31.08.2019, in format PDF, pentru a vedea ce modificari s-au mai adus acestui punct

(Visited 461 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ four = 10

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.