(PDF) Ordonanta 30/2017: reguli speciale privind inceperea sau continuarea executarii silite

Ordonanta nr. 30/2017 din 30 august 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 708 din 31 august 2017

*Regulament intern: model si documente conexe
*Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

80. După articolul 227 se introduce un nou articol, articolul 227^1, cu următorul cuprins:
“ART. 227^1
Reguli speciale privind inceperea sau continuarea executarii silite
(1) Masurile de executare silita se aplica diferentiat, in functie de cuantumul si vechimea creantelor fiscale.
(2) Procedura de aplicare a dispozitiilor alin. (1) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

81. Dupa alineatul (6) al articolului 230 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) Urmarirea imobilului, in baza somatiei prevazute la alin. (1), se noteaza la cererea organului fiscal in cartea funciara, asupra bunurilor imobile ale debitorului, indiferent de modalitatea dreptului de proprietate, respectiv proprietate exclusiva, devalmasie sau coproprietate.”

82. La articolul 233 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) pe o perioada de cel mult 6 luni, in cazuri exceptionale, si doar o singura data pentru acelasi debitor, prin hotarare a Guvernului, cu respectarea regulilor in materie de ajutor de stat.”

83. La articolul 233, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Executarea silita se suspenda sau nu incepe pentru creantele fiscale stabilite printr-o decizie de organul fiscal competent daca debitorul notifica organul fiscal, ulterior comunicarii deciziei, cu privire la depunerea unei scrisori de garantie/polite de asigurare de garantie potrivit art. 235. Executarea silita continua sau incepe daca debitorul nu depune scrisoarea de garantie/polita de asigurare de garantie in termen de 45 de zile de la data comunicarii deciziei prin care sunt stabilite creantele fiscale.
(2^2) Pe toata perioada suspendarii executarii silite potrivit alin. (2^1), creantele fiscale ce fac obiectul suspendarii nu se sting, cu exceptia situatiei in care debitorul opteaza pentru stingerea acestora potrivit art. 165 alin. (8).”

Descarca de aici Ordonanta nr.30/2017 din 31.08.2019, in format PDF, pentru a vedea ce modificari s-au mai adus acestui punct

(Visited 395 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


five + = 10

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.