CIM part time la mai multi angajatori – procedura calcul contributii angajator din august 2017

Procedura de aplicare a prevederilor art.140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal, aprobata prin Ordinul nr.2343/2017, care se aplica in cazul salariatilor care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care au fost realizate, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 717 din 05.09.2017.

145-modele si formulare CIM

Vezi 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca, actualizate septembrie 2017, impartite pe domenii pentru a putea fi usor de folosit, cu explicati si sfaturi, astfel incat orice document intocmit sa fie in acord cu reglementarile impuse de legislatia muncii.

 

Reamintim ca salariatii care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care au fost realizate, conform art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorii sau persoanele asimilate acestora datoreaza contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate la nivelul venitului brut lunar realizat efectiv, si nu la nivelul salariului minim brut pe tara, garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

In scopul aplicarii prevederilor de mai sus, salariatii aflati in situatia prevazuta la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal au obligatia sa depuna la fiecare angajator sau persoane asimilate acestuia o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca veniturile lunare brute cumulate, realizate din salarii si asimilate salariilor in baza mai multor contracte individuale de munca, sunt cel putin egale cu salariul minim brut pe tara garantat in plata.

Vezi modelul de declaratie aici: Model declaratie privind veniturile din contractele de munca cu timp partial

Prin exceptie, in cazul in care la unul dintre angajatori salariatii realizeaza un venit brut lunar, corespunzator numarului de zile lucrate in luna, cel putin egal cu salariul minim brut pe tara garantat in plata, acestia nu au obligatia depunerii declaratiei pe propria raspundere la angajatorul respectiv.

Important! In scopul aplicarii prezentei proceduri, prin perioada in care contractul individual de munca este activ se intelege perioada in care contractul individual de munca nu este suspendat potrivit Codului muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul in care, in cursul lunii, contractul individual de munca este activ pentru o fractiune din luna, nivelul salariului minim brut pe tara aferent zilelor lucrate din luna se stabileste dupa cum urmeaza: (Salariul minim brut pe tara/Numarul de zile lucratoare in luna) x Numarul de zile lucrate in luna.

Declaratia pe propria raspundere prevazuta mai sus se depune lunar de catre salariat, pe perioada in care acesta se afla in situatia prevazuta mai sus, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se constituie drepturile salariale.

In vederea completarii declaratiei pe propria raspundere pana la termenul stabilit pentru depunerea acesteia, fiecare angajator elibereaza salariatului, la cerere, un document din care sa rezulte venitul brut lunar realizat.

In cazul in care salariatii nu depun declaratia pe propria raspundere, fiecare angajator sau persoana asimilata angajatorului stabileste baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale si al contributiei de asigurari sociale de sanatate la nivelul salariului minim brut pe tara corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care contractul a fost activ, daca venitul brut realizat se situeaza sub nivelul salariului lunar minim brut.

Important! Pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente lunii august 2017, salariatii aflati in situatia prevazuta la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal au obligatia sa depuna declaratia pe propria raspundere la fiecare angajator, pana cel tarziu la data de 10 septembrie 2017.

Angajatorul are obligatia de a inregistra si de a tine evidenta acestor declaratii, in vederea incadrarii salariatului in situatia reglementata la art. 140 alin. (3) lit. e) din Codul fiscal.

Pe aceasta tema, contabun.ro a mai publicat si:
*Ordin nr. 2343/2017: procedura pentru contractele cu timp partial
*Clarificari privind obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca (Inspectia Muncii)
*Ordinul nr. 2326/2855/2017: stabilirea procedurii de acordare a facilitatii fiscale prevazute la art. 60 pct. 3 din Codul fiscal

(Visited 1,428 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


3 + = seven

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.