Model regulament intern: modificari aduse in luna septembrie 2017

Regulamentul intern este documentul prin care angajatorul stabileste regulile de desfasurare a activitatii in unitate, cu conditia ca acestea sa nu contravina legii.

Pe langa obligatia intocmirii, prevazuta de Codul muncii,  regulamentul intern are si un rol important pentru activitatea angajatorului, este documentul prin care angajatorii reglementeaza, in principal, regulile de conduita, probleme de ordin disciplinar, fiind denumit de unii autori si legea disciplinara dintr-o unitate.

Potrivit art.242 din Codul muncii, regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d) procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.

Pe langa categoriile enumerate, angajatorii pot cuprinde in regulamentul intern si alte dispozitii ce au legatura cu raporturile de munca, cu obligatia de a respecta dispozitiile legislatiei muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil, fara a incalca drepturile si libertatile individuale si colective.

Desi Codul muncii prevede, la art.246 alin.(2) si la art.243, obligatia angajatorului de a intocmi regulamentul intern in termen de 60 de zile de la dobandirea personalitatii juridice si de a informa salariatii cu privire la contitutul acestuia, nu prevede si o sanctiune pentru neindeplinirea acestor obligatii.

Insa, in cazul unui control, inspectorii de munca au dreptul sa dispuna angajatorului masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate. Iar neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta, constituie contraventie si se sancţioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei ( se vedea art.19 lit.i) si art.23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare).

Avand in vedere modificarile si completarile aduse legislatiei muncii  in ultima perioada, dar si solicitarile inspectorilor de munca de a prezenta regulamentul intern actualizat conform prevederilor legale la zi, va propunem lucrarea “Regulament intern: model si documente conexe” unde gasiti gasiti un model de regulament intern in format editabil, actualizat 11.09.2017, care nu trebuie decat personalizat si folosit; gasiti o serie de drepturi si obligatii particulare care nu sunt indicate la art.39-40 din Codul muncii; gasiti enumerate fapte ce constituie abateri disciplinare, reguli, proceduri ce dezvolta prevederile generice prevazute de lege; gasiti si alte modele de documente necesare care trebuie sa insoteasca regulamentul intern. Lucrarea este livrata atat in format pdf cat si in format word, fiind usor de utilizat. Detalii gasiti aici: “Regulament intern: model si documente conexe

RI 2017

Istoric actualizari “Regulament intern: model si documente conexe” in 2017:

Actualizare 14
 (11.09.2017):
– au fost aduse completari modelului de regulament intern in baza Ordinul nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr.717 din 5 septembrie 2017 (a fost intodusa obligatia salariatilor care realizeaza in cursul aceleiasi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza lunara de calcul cumulata aferenta acestora este cel putin egala cu nivelul salariului minim brut pe tara in vigoare in luna in care au fost realizate, de a depune la angajator o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte acest lucru. A fost introdusa si obligatia angajatorului de a elibera salariatului, la cerere, un document din care sa rezulte venitul brut lunar realizat).

Actualizare 13 (10.08.2017):
– au fost aduse modificari si completari modelului de regulament intern in baza OUG nr.53/2017  pentru modificarea si completarea Codului muncii, publicata in Monitorul Oficial nr.644 din 7 august 2017, in vigoare de la data publicarii, si in baza OUG nr.4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.598 din data de 25 iulie 2017 si care se aplica incepand cu veniturile lunii august 2017.

Actualizare 12 (27.04.2017):
– a fost adaugat Capitolul II – Regulament intern – dispozitii generale;
– au fost renumerotate o serie de articole din modelul de regulament intern;
– a fost completata bibliografia;
– au fost introduse prevederi privind posibilitatea trimiterii deciziei de concediere prin posta electronica;

Actualizare 11 (10.01.2017):
– s-a completat nota de la art.31 din modelul de regulament intern cu privire la salariul minim de la 1 februarie 2017, in baza HG nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial nr.15 din 6 ianuarie 2017.

(Visited 6,042 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 1 = eight

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.