Ordinul nr. 2372/2017: aprobarea formularului 700 (inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal)

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 18 septembrie 2017, a fost publicat OPANAF nr. 2.372/09.08.2017 – pentru aprobarea modelului, continutului, precum si a instructiunilor de completare a formularului (700) „Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal”, cod 14.13.01.10.01.
*145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
*Regulament intern: model si documente conexe

Precizari:
*Formularul se utilizeaza pentru inregistrarea/modificarea tipurilor de obligatii fiscale pentru care contribuabilul/platitorul are obligatia declararii.
*Formularul se utilizeaza exclusiv pentru declararea prin mijloace electronice de transmitere la distanta a mentiunilor privind vectorul fiscal.
*Ordinul se aplica incepand cu 1 ianuarie 2018

Completarea declaratiei

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

Randul 1. Cod de identificare fiscala
Se va inscrie codul de identificare fiscala al contribuabilului.

Randul 2. Denumire/Nume si prenume
Se completeaza cu denumirea/numele si prenumele contribuabilului.

Randul 3. Declaratia de inregistrare fiscala depusa initial
Contribuabilii vor alege din lista drop-down declaratia depusa cu ocazia inregistrarii fiscale initiale:
– Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni/Declaratia de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010);
– Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni/Declaratia de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente (013);
– Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni/Declaratia de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania (015);
– Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni/Declaratia de radiere pentru persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania (016);
– Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal (020);
– Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice care nu detin cod numeric personal (030);
– Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni/Declaratia de radiere pentru institutii publice (040);
– Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni/Declaratia de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere (070).

Contribuabilii care s-au inregistrat fiscal odata cu inmatricularea in registrul comertului vor selecta: formularul 070, in cazul persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, respectiv formularul 010, in cazul celorlalti contribuabili care se inregistreaza, potrivit legii speciale, la Oficiul National al Registrului Comertului.

II. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL

Randul 1. Taxa pe valoarea adaugata
Se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii in scopuri de TVA.

Persoana impozabila care se inregistreaza in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la art. 322 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), recalculat corespunzator numarului de luni ramase pana la sfarsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale in anul inregistrarii.

Intreprinderile mici care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului declara cu ocazia inregistrarii cifra de afaceri realizata, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg. Daca aceasta cifra depaseste plafonul prevazut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, in anul respectiv, perioada fiscala va fi luna calendaristica. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala, cu exceptia situatiei in care a efectuat in cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri inainte de inregistrarea in scopuri de TVA.

Randul 2. Impozit pe profit
Se marcheaza cu “X” numai de catre contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare acest impozit.

Randurile 2.1 si 2.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.

Randurile 2.3.1 – 2.3.3 se marcheaza cu “X” perioada fiscala valabila la data solicitarii inregistrarii sau ulterior inregistrarii obligatiei fiscale in vectorul fiscal.

Randul 3. Impozit pe veniturile microintreprinderilor
Se marcheaza cu “X” de catre contribuabilii care sunt obligati la declararea si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, potrivit legii.

Randurile 3.1 si 3.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Atentie! Data luarii in evidenta si scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului III “Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”din Codul fiscal.

Randul 4. Accize
Se marcheaza cu “X” de catre contribuabilii care, conform legilor in vigoare, devin platitori de accize.

Randurile 4.1 si 4.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.

Randul 5. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si contributii sociale

Randul 5.1. Perioada fiscala:

Randul 5.1.1 se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au obligatia de a declara lunar impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si contributii sociale, potrivit legii.

Randul 5.1.2 se marcheaza cu “X” de contribuabilii care indeplinesc conditiile de la art. 147 alin. (8) din Codul fiscal si care opteaza pentru declararea lunara a impozitului pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor si a contributiilor sociale, potrivit legii.

Randul 5.1.3 se marcheaza cu “X” de contribuabilii prevazuti la art. 147 alin. (4) din Codul fiscal.

Randul 5.2. Impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor
Se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia de declarare a impozitului pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor.

Randurile 5.2.1 si 5.2.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.

Randul 5.3. Contributia de asigurari sociale

Randul 5.3.1 se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora, care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Randurile 5.3.1.1 si 5.3.1.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.3.2 se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora, care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Randurile 5.3.2.1 si 5.3.2.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.4. Contributia de asigurari sociale de sanatate

Randul 5.4.1 se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora, care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Randurile 5.4.1.1 si 5.4.1.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.4.2 se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora, care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Randurile 5.4.2.1 si 5.4.2.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.5. Contributia pentru concedii si indemnizatii (datorata de angajator)
Se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora, care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Randurile 5.5.1 si 5.5.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.6. Contributia de asigurari pentru somaj

Randul 5.6.1 se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora, care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Randurile 5.6.1.1 si 5.6.1.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.6.2 se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora, care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Randurile 5.6.2.1 si 5.6.2.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.7. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale (datorata de angajator)
Se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora, care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Randurile 5.7.1 si 5.7.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 5.8. Contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale (datorata de angajator)
Se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au calitatea de angajatori sau sunt asimilati acestora, care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Randurile 5.8.1 si 5.8.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 6. Contributia pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii
Se marcheaza cu “X” numai de persoanele juridice romane care au obligatia sa declare aceasta contributie, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, aprobata prin Legea nr. 184/2015.

Randurile 6.1 si 6.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale, de catre platitorii contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 7. Redevente miniere
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.

Randurile 7.1 si 7.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 8. Redevente petroliere
La inregistrarea initiala se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceasta taxa.

Randurile 8.1 si 8.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 9. Impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural
Se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare acest impozit, conform Ordonantei Guvernului nr. 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural, cu modificarile ulterioare.

Randurile 9.1 si 9.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 10. Impozit asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale
Se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care au obligatia sa declare acest impozit, conform Ordonantei Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Randurile 10.1 si 10.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 11. Impozit pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale Se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au obligatia sa declare acest impozit, conform Ordonantei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, cu modificarile ulterioare.

Randurile 11.1 si 11.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 11.3 Activitati care intra sub incidenta acestui impozit
Se marcheaza cu “X” codul CAEN care intra sub incidenta impozitului pe veniturile din activitatile de exploatare a resurselor naturale, altele decat gazele naturale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 6/2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 261/2013, cu modificarile ulterioare.

Randul 12. Taxe datorate potrivit legislatiei din domeniul jocurilor de noroc
Se marcheaza cu “X” numai de contribuabilii care, potrivit legii, au obligatia sa declare aceste taxe.

Randurile 12.1 si 12.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 13. Impozit specific unor activitati
Se marcheaza cu “X” de contribuabilii care au obligatia sa declare acest impozit, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati.

Randurile 13.1 si 13.2 se marcheaza cu “X”, dupa caz, in functie de tipul modificarii: luare in evidenta sau scoatere din evidenta, ulterior inregistrarii fiscale.
Data luarii in evidenta sau a scoaterii din evidenta se stabileste conform reglementarilor legale in materie.

Randul 13.3 Activitati care intra sub incidenta acestui impozit
Se marcheaza cu “X” codul CAEN corespunzator activitatilor desfasurate care intra sub incidenta impozitului specific prevazut in Legea nr. 170/2016.

Descarca OPANAF nr.2372/2017, in format pdf. 

(Visited 1,242 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


1 × = one

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.