Contractul colectiv de munca: cui ii apartine initiativa negocierii, clauze, etc

Toti angajatorii care au peste 21 de salariati incadrati in munca au obligatia, potrivit prevederilor art. 229 alin. 2, din Legea 53-2003 – Codul Muncii, de a initia la nivel de unitate, negocierea colectiva.
*Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic – actualizat septembrie 2017
*Regulament intern: model si documente conexe – actualizat septembrie 2017

Un aspect important este ca initiativa negocierii apartine angajatorului sau organizatiei patronale.

Potrivit art. 129 din Legea dialogului social, angajatorul sau organizatia patronala initiaza negocierea colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de munca sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca.

Daca angajatorul sau organizatia patronala nu initiaza negocierea, aceasta va incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii.

In situatia in care in unitate nu exista un contract colectiv de munca, partile pot conveni negocierea acestuia in orice moment.

Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile calendaristice decat prin acordul partilor.

Precizam ca potrivit art. 217 alin. 1, lit b din Legea 62/2011- Legea dialogului social, refuzul angajatorului de a incepe negocierea contractului colectiv de munca constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 10.000 lei.

De asemenea, potrivit aceluiasi act normativ, contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie legea partilor.

Pentru o mai buna intelegere, redam in cele ce urmeaza definitia contractului colectiv de munca stipulata in Codul Muncii, la art. 229 alin. 1 ca fiind „conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.”

Clauzele contractului colectiv de munca se aplica de la data inregistrarii lor la autoritatea competenta sau de la o data ulterioara, potrivit conventiei partilor. Important de mentionat este ca orice modificare adusa contractului colectiv de munca trebuie consemnata intr-un act aditional semnat de toate partile care au incheiat contractul si inregistrat, in conditiile legii, la autoritatea unde a fost inregistrat si contractul colectiv.

In ceea ce priveste contractele colective de munca din sectorul bugetar se insista in mod special asupra respectarii prevederilor art.138 din Legea 62/2011 a dialogului social respectiv ale art. 1 al.4 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fondurile publice. Dealtfel continutul acestor prevederi legale se regaseste in comunicarea privind inregistrarea contractului colectiv de munca/actului aditional sub forma unei note.

Pentru a veni in sprijinul angajatorilor, mentionam faptul ca actele care trebuie depuse in vederea inregistrarii contractului colectiv de munca (art. 143 alin. 2 din Legea 62/2011) sau a actelor aditionale se regasesc postate pe pagina de internet a ITM, la sectiunea – contracte colective de munca.

Mentionam ca anterior inregistrarii la I.T.M. a contractelor colective de munca, inclusiv a celor cu personal platit din fondurile publice, au loc consultari privind respectarea prevederilor legale, astfel incat sa se stabileasca in cuprinsul acestora, drepturi si obligatii numai in limitele si in conditiile prevazute de lege.

Sursa: ITM Arad

(Visited 365 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


nine − = 8

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.