Formular 310: cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA (OPANAF 2927/2017)

In Monitorul Oficial nr. 813 din 13 octombrie 2017 a fost publicat Ordinul presedintelui ANAF nr. 2927 din 10 octombrie 2017 privind procedura si conditiile de aprobare a transferului sumelor din contul de TVA.
*Regulament intern: model si documente conexe
*145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

 

Formularul (310) “Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, denumita in continuare ordonanta.

Formularul (310) “Cerere pentru aprobarea transferului sumelor din contul de TVA” se depune la organul fiscal competent, pentru solicitarea transferurilor de sume prevazute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j) si k) din ordonanta.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea A. “Date de identificare a persoanei impozabile inregistrate in scopuri de TVA”

A.1. Caseta “Denumire” se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz.
In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta “Denumire” se inscriu informatiile de identificare inscrise pe certificatul de inregistrare fiscala a reprezentarii (denumirea persoanei impozabile stabilite in strainatate, reprezentata fiscal prin reprezentantul fiscal desemnat in conditiile legii).

A.2. Caseta “Cod de identificare fiscala” se completeaza astfel:
– contribuabilii persoane juridice, cu exceptia comerciantilor, asociatiile sau alte entitati fara personalitate juridica inscriu codul de inregistrare fiscala;
– comerciantii, inclusiv sucursalele comerciantilor care au sediul principal al comertului in strainatate, inscriu codul unic de inregistrare;
– contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere inscriu codul de inregistrare fiscala;
– contribuabilii persoane fizice, cu exceptia persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau care exercita profesii libere, inscriu codul de inregistrare in scopuri de TVA, atribuit conform art. 316 din Codul fiscal;
– contribuabilii persoane impozabile care nu sunt stabilite in România, conform art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, si sunt inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata in România, potrivit art. 316 din acelasi act normativ, inscriu codul de inregistrare in scopuri de TVA.

Reprezentantul fiscal desemnat de o persoana impozabila stabilita in strainatate inscrie codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile straine, care este diferit de codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit pentru activitatea proprie a reprezentantului.

A.3-A.15. Caseta “Domiciliu fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, inregistrate direct in scopuri de TVA in Romania, se inscrie adresa din Romania la care pot fi examinate evidentele si documentele ce trebuie pastrate, in conformitate cu prevederile pct. 88 alin. (7) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

In cazul persoanelor impozabile stabilite in strainatate, care si-au desemnat reprezentant fiscal, in caseta “Domiciliu fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al reprezentantului fiscal.

In cazul persoanelor impozabile care au sediul activitatii economice in afara României si sunt stabilite in România prin unul sau mai multe sedii fixe fara personalitate juridica, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, in caseta “Domiciliu fiscal” se inscrie domiciliul fiscal al sediului fix desemnat sa depuna decontul de taxa si sa fie responsabil pentru toate obligatiile in scopuri de TVA, conform pct. 88 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Date de identificare a persoanei imputernicite sa solicite transferul sumelor din contul de TVA, respectiv ale reprezentantului fiscal/legal/imputernicitului
1. Denumire/Nume si prenume – se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile care a fost desemnata ca reprezentant fiscal/legal sau imputernicit de catre persoana impozabila straina.

2. Cod de identificare fiscala/CNP – se inscrie codul de identificare fiscala sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al imputernicitului.

3. Domiciliul fiscal – se inscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.

C. Informatii despre sume
Acest cartus contine:

C.1. Nr. crt. – se va inscrie numarul atribuit fiecarei institutii bancare/institutie de trezorerie, o singura data.
Pentru fiecare institutie bancara/unitate de trezorerie se vor detalia informatiile de la C.2-C.7, astfel:

C.2. Cont TVA (IBAN) Denumirea institutie de credit/unitate de trezorerie – se va inscrie contul de TVA (IBAN) [asa cum este definit la art. 1 lit. d) din ordonanta] si denumirea institutiei de credit/unitatii de trezorerie la care este deschis contul de TVA pentru care se solicita transferul de sume.

C.3. Contul curent (IBAN) – se inscrie contul curent (IBAN) deschis la institutia de credit/unitatea de trezorerie (mentionata la pct. C.2) la care este deschis contul curent in care se solicita transferul sumelor din contul de TVA.

C.4. Motivul pentru care se solicita transferul – se va/vor selecta motivul/motivele pentru care a fost depusa cererea de a aprobare a transferului si care trebuie sa se incadreze in prevederile art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j) si k) din ordonanta, astfel:
– e) sume rezultate ca urmare a unor corectii in urma unor erori materiale in procesul de plata, pentru care restituirea se efectueaza intr-un alt cont decât un cont de TVA;
– g) sume rezultate ca urmare a corectarii facturilor sau ca urmare a ajustarii bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal, pentru care restituirea se efectueaza intr-un alt cont decât un cont de TVA;
– h) sume transferate in contul curent al titularului deschis la aceeasi institutie de credit sau in contul de disponibil distinct deschis la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului, dupa caz, in limita sumelor prevazute la art. 8 lit. d) din ordonanta;
– j) sume transferate in contul curent, in cazul persoanelor care nu mai au obligatia de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) din ordonanta si nu mai au obligatii de plata privind TVA;
– k) sume reprezentând TVA achitat in numerar, cu exceptia celor retinute din incasarile in numerar, prevazute la art. 15 alin. (2) din ordonanta, sau cu cardul din contul curent.

C.5. Acte justificative – se va completa cu denumirea documentelor justificative, numarul si data acestora, corelate cu suma solicitata asa cum au fost ele adaugate in arhiva de documente atasata acestui formular, dupa cum urmeaza:
a) pentru situatia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. e) din ordonanta: instrumente financiar-bancare de plata, extrase de cont, facturi;
b) pentru situatia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. g) din ordonanta: ordine de plata, extrase de cont, facturi, contracte si orice alte documente care pot sustine corectarea facturilor sau ajustarea bazei de impozitare a TVA conform art. 287 din Codul fiscal;
c) pentru situatia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. h) din ordonanta: documentele de plata si extrasele de cont din care rezulta suma transferata din contul curent;
d) pentru situatia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. j) din ordonanta: aceasta se realizeaza pe baza informatiilor existente in evidenta fiscala;
e) pentru situatia prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. k) din ordonanta: documentele prevazute de lege care au stat la baza platii in numerar si/sau a platilor efectuate cu cardul din contul curent (factura, bonuri fiscale, declaratii vamale de import etc.), documentele de plata (in numerar, cu cardul din contul curent).

Pentru toate situatiile de mai sus pot fi anexate si orice alte documente care justifica solicitarea transferului sumelor din contul de TVA.

Responsabilitatea pentru continutul documentelor justificative revine integral contribuabilului. Pentru fiecare motiv pentru care se solicita transferul de sume din contul de TVA si pentru fiecare cauza care a stat la baza solicitarii se vor inscrie documentele justificative.

Documentele justificative, in copie certificata conform cu originalul de catre contribuabil, vor fi scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 10 MB a arhivei de fisiere in format zip. Pentru eficienta lucrului cu documente justificative este recomandata structurarea acestora in functie de sume si motive.

C.6. Cauze – pentru fiecare motiv pentru care se solicita transferul de sume din contul de TVA se vor prezenta detaliat cauzele care au stat la baza solicitarii.

C.7. Suma solicitata – pentru fiecare motiv pentru care se solicita transferul de sume din contul de TVA si pentru fiecare cauza care a stat la baza solicitarii de sume a fi transferate din contul de TVA se va inscrie suma de TVA aferenta fiecarui document justificativ inscris.

Descarca de aici OPANAF nr.2927/2017, in format PDF

(Visited 296 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


4 + = thirteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.287 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.