OPANAF 2949/2017: emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative fiscale si procedurale

ORDIN Nr. 2949/2017 din 13 octombrie 2017 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative fiscale si procedurale

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 830 din 19 octombrie 2017

Avand in vedere Avizul conform al Ministerului Finantelor Publice comunicat prin Adresa nr. 735.787 din 11.10.2017,

in temeiul art. 46 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

ART. I
Articolul 2 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masiva a unor acte administrative fiscale si procedurale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 12 aprilie 2016, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ART. 2
Actele administrative fiscale si procedurale prevazute la art. 1 sunt urmatoarele:
1. titlu executoriu;
2. somatie;
3. decizie referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere;
4. decizie referitoare la obligatiile fiscale accesorii reprezentand penalitati de nedeclarare;
5. instiintare privind stingerea obligatiilor fiscale;
6. adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;
7. adresa de infiintare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de catre terti;
8. adresa de instiintare privind infiintarea popririi;
9. decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti;
10. decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate/contributii de asigurari sociale;
11. decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice;
12. decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice;
13. decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;
14. decizie privind compensarea obligatiilor fiscale;
15. nota privind restituirea/rambursarea unor sume;
16. decizie privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private;
17. decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele si contributiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa;
18. notificare privind indeplinirea conditiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) si lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
19. notificare privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
20. notificari privind nedepunerea in termen a declaratiilor fiscale;
21. notificari privind modul de completare a declaratiilor fiscale;
22. decizie privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale pentru persoane fizice;
23. decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale;
24. decizie privind anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
25. decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu;
26. decizie de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;
27. notificare privind obligatiile fiscale restante.”

ART. II
Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala procedure pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale regionale ale finantelor publice, precum si organele fiscale din subordinea acestora vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. III
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Descarca de aici OPANAF 2949/2017, in format PDF

(Visited 156 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


five + 5 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.