OMFP 2800/2017: procedura anulare penalitati de intarziere la TVA (split TVA)

In Monitorul Oficial nr. 846 din 25 octombrie 2017 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2800 din 20 octombrie 2017 pentru aprobarea Procedurii privind anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, in cazul contribuabililor care opteaza pentru plata defalcata a TVA, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

 

Procedura de acordare a amanarii la plata
(1) in baza notificarii privind optiunea de plata defalcata a TVA, organul fiscal competent emite si comunica din oficiu:
a) contribuabilului — decizia de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin;
b) institutiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare si/sau tertilor popriti care detin/datoreaza sume de bani debitorului — adresa de sistare temporara, totala sau partiala, a executarii silite prin poprire.

(2) Odata cu emiterea actelor prevazute la alin. (1), pentru penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA care fac obiectul amanarii la plata:
a) nu incepe sau se suspenda, dupa caz, procedura de executare silita;

b) nu se efectueaza stingerea pana la data comunicarii deciziei de anulare la plata penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA sau a deciziei de repunere a penalitatilor de intarziere amanate la plata, aferente obligatiilor de plata principale reprezentand TVA, dupa caz.

(3) in situatia in care pe perioada amanarii la plata se emite decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii care cuprinde obligatii de plata accesorii prevazute la art. 2, organul fiscal competent emite, odata cu aceasta decizie, si decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 3 la ordin, prevederile alin. (1) si (2) aplicandu-se in mod corespunzator ori de cate ori este cazul. Decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA inlocuieste decizia emisa anterior.

(4) in cazul in care, ulterior emiterii deciziilor de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, se constata erori in continutul acestora, pe baza documentelor care atesta aceasta situatie, organul fiscal competent emite decizie de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA.

Procedura de acordare a anularii penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA
(1) Anularea penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA se efectueaza din oficiu, in baza notificarii privind optiunea de plata defalcata a TVA, depusa la registratura organului fiscal competent in perioada 1 octombrie 2017—31 decembrie 2017.

(2) in baza notificarii prevazute la alin. (1), in perioada 1 ianuarie 2018—31 ianuarie 2018, organul fiscal competent analizeaza indeplinirea conditiilor prevazute la art. 24 din ordonanta si emite decizia de anulare a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA prevazuta in anexa nr. 4 la ordin, cu exceptia situatiei prevazute la art. 24 alin. (13) din ordonanta.

(3) in situatia in care conditiile prevazute la art. 24 din ordonanta nu sunt indeplinite, amanarea la plata isi pierde valabilitatea, iar organul fiscal competent emite si comunica contribuabilului decizia de repunere a penalitatilor de intarziere amanate la plata, aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, prevazuta in anexa nr. 5 la ordin.

 

Contabun.ro a mai publicat si:
*Inregistrarile contabile privind split TVA (proiect legislativ ): conturile 5126 si 5127
*Split TVA: ce vor contine extrasele conturilor de TVA deschise la Trezorerie

 

Procedura de acordare a anularii la plata in cazul contribuabililor care beneficiaza de esalonari la plata

(1) in situatia in care contribuabilii care depun notificare si care la data de 30 septembrie 2017 beneficiaza de esalonarea la plata a obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, precum si cei care obtin esalonarea in perioada cuprinsa intre 1 octombrie 2017 si 31 decembrie 2017 pot beneficia de anularea penalitatilor de intarziere, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1), daca indeplinesc conditiile prevazute la art. 24 din ordonanta, dar doresc si mentinerea esalonarii la plata. Prevederile art. 3 se aplica in mod corespunzator.

(2) Odata cu emiterea deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, organul fiscal competent emite si comunica contribuabilului, dupa caz, decizii prin care modifica actele emise ca urmare a acordarii esalonarilor la plata, respectiv:
a) decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale;
b) decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare.

(3) in situatia in care sunt indeplinite conditiile de acordare a facilitatii prevazute la art. 24 din ordonanta, organul fiscal competent emite si comunica contribuabilului decizia de anulare a penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA.

(4) in situatia in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a facilitatii prevazute la art. 24 din ordonanta, penalitatile de intarziere amanate la plata se repun in sarcina contribuabilului, prin introducerea acestora in amanarea la plata sau esalonarea la plata, dupa caz. In acest sens, organul fiscal emite si comunica contribuabilului, dup caz:
a) decizia de modificare a deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale;
b) decizia de modificare a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de intarziere si a penalitatilor de nedeclarare.

(5) Penalitatile de intarziere amanate la plata potrivit art. 24 din ordonanta se reintroduc in esalonarea la plata, prin refacerea graficului de plata cu pastrarea perioadei de esalonare aprobate initial.

Descarcati de aici OMFP 2800/2017, in format PDF

(Visited 549 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


4 + = eleven

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.