Inspectia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din ONRC. Vezi aici in ce conditii

Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii stabileste ca inspectorii de munca, purtand asupra lor legitimatia si insigna care atesta functia pe care o indeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege, trebuie sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila, in sediul oricarui angajator si in orice alt loc de munca organizat de persoane fizice sau juridice.
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

Impiedicarea in orice mod a inspectorilor de munca sa exercite, total sau partial, controlul ori sa efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice actiune sau inactiune a conducatorului unitatii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate in locatiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei gasite la locul de munca de a completa fisa de identificare sau de a da informatii despre evenimentul cercetat se sanctioneaza cu amenda de pana la 10.000 lei.

Acelasi cuantum al amenzii este prevazut, conform legii si pentru angajatorii care nu indeplinesc sau indeplinesc partial masurile dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite in procesele verbale de control, inspectorul avand totodata, dreptul conferit de lege sa dispuna sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, atunci cand constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala. In plus, ei pot sa dispuna suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare.

In cazul savarsirii repetate de catre angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislatiei muncii sau de la normele de securitate si sanatate in munca, Inspectia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din registrul comertului. Deasemenea inspectorii de munca au dreptul sa sesizeze organele de urmarire penala cu privire la abaterile considerate infractiuni.

Legislatia prevede sanctionarea angajatorilor care nu respecta obligatiile privind raporturile de munca si securitatea si sanatatea in munca, cu amenzi, al caror cuantum variaza in functie de gravitatea faptei.

Printre acestea amintim:
*obligatia angajatorului de a comunica de indata inspectoratelor teritoriale de munca, toate evenimentele produse in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu care au antrenat decesul sau vatamari ale organismului unor persoane. Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza potrivit legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu amenda de pana la 7.000 lei;

*angajatorul care, in mod frecvent, utilizeaza munca de noapte este obligat sa informeze despre aceasta inspectoratul teritorial de munca. Incalcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte, se sanctioneaza conform codului muncii cu amenda de pana la 3.000 lei;

*angajatorii au obligatia de a respecta prevederile codului muncii privind acordarea repausului saptamanal, incalcarea acestora fiind sanctionata cu amenda de pana la 3.000 lei. In acest sens, reamintim angajatorilor faptul ca in situatii de exceptie, cand zilele de repaus saptamanal sunt acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, codul muncii reglementeaza obligatia de a solicita autorizarea inspectoratului teritorial de munca si acordul sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.

*OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca prevede obligatia angajatorului sa instiinteze inspectoratul teritorial de munca pe a carui raza isi desfasoara activitatea, in termen de 10 zile lucratoare de la data la care acesta a fost anuntat in scris de catre o salariata asupra starii sale fiziologice de graviditate, respectiv salariata care a nascut recent si a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie, sau salariata care, la reluarea activitatii, isi alapteaza copilul si anunta angajatorul in scris cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare. Pentru incalcarea acestor dispozitii legea prevede amenzi de pana la 5.000 lei;

*beneficiarii prevederilor Legii 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri au obligatia de a inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi au sediul, un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. Pentru incalcarea acestei obligatii legea prevede o amenda de 6.000 lei;

*in vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru prevenirea accidentelor si a bolilor profesionale, angajatorii au obligatia sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati. Nerespectarea acestei obligatii se sanctioneaza potrivit legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cu amenda de la 5.000 lei la 10.000.

Contabun.ro a mai publicat si:
* Clarificari privind obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca (Inspectia Muncii)
* Inspectia Muncii a aplicat amenzi de circa 278.800 de euro intr-o saptamana. Vezi aici cum poti scapa de amenzi

Sursa: ITM Arad

(Visited 447 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 5 = eight

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.