Initierea negocierii colective obligatorie in perioada 20.11.2017 – 20.12.2017, chiar si pentru angajatorii cu mai putin de 21 salariati. Amenda poate ajunge la 10 000 lei

Reamintim ca in Monitorul Oficial nr.902 din 16.11.2017 a fost publicata OUG nr.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative prinrte care, temporar, si cateva prevederi din Legea dialogului social nr.62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

negocierea-ccm

Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic” , actualizata 2017, va prezinta pasii pe care trebuie sa-i urmati, baza legala, 13 modele de formulare necesare si explicatii utile legate de negocierea colectiva, incheierea si inregistrarea contractului colectiv de munca la nivel de unitate.

 

 

Astfel, la art.VII din OUG nr.82/2017 aflam ca prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in unitatile in care nu exista incheiat contract/acord colectiv de munca, initierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Se are in vedere punerea in aplicare a trecerii contributiilor de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate la salariat.

[Art.129 alin.(1) din Legea dialogului social prevede: Negocierea colectiva este obligatorie numai la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de angajati.]

Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) si (5) din Legea nr. 62/2011, pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele si acordurile colective de munca in vigoare.

[Art.129 alin.(3) si (5) din Legea dialofului social prevede:
(3)Angajatorul sau organizatia patronala initiaza negocierea colectiva cu cel putin 45 de zile calendaristice inaintea expirarii contractelor colective de munca sau a expirarii perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate in actele aditionale la contractele colective de munca.
(5)Durata negocierii colective nu poate depasi 60 de zile calendaristice decat prin acordul partilor.]

In vederea aplicarii prevederilor de mai sus si prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, in unitatile in care nu exista sindicat reprezentativ afiliat la o federatie reprezentativa la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii salariatilor.

[Art.135 alin.(1) lit.a) din Legea dialogului social prevede: In unitatile in care nu exista sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de munca se face dupa cum urmeaza:
a)daca exista un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de catre reprezentantii federatiei sindicale, la solicitarea si in baza mandatului sindicatului, impreuna cu reprezentantii alesi ai angajatilor;]

In aplicarea prevederilor de mai sus si prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, in unitatile in care nu exista sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de munca sau a actelor aditionale, dupa caz, pot participa reprezentantii salariatilor impreuna cu un reprezentant al unei federatii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederatii sindicale reprezentative la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor.

[Art.135 alin.(1) lit.b) din Legea dialogului social prevede: In unitatile in care nu exista sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de munca se face dupa cum urmeaza:
b)daca exista un sindicat neafiliat la o federatie sindicala reprezentativa in sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu exista niciun sindicat, negocierea se face numai de catre reprezentantii angajatilor.]

Aceste derogari aduse prevederilor din Legea dialogului social nr.62/2011 se aplica in perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017.

Initierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Codului fiscal, pentru trecerea contributiilor de asigurrari sociale si de asigurari sociale de sanatate la salariat.

Reamintim si faptul ca in Monitorul Oficial nr.885 din 10 noiembrie 2017 a fost publicata OUG nr.79/2017 care a adus o serie de modificari Codului fiscal cu impact major asupra mediului de afaceri, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018. Printre modificarile aduse Codului fiscal se numara si o serie de modificari cu impact asupra relatiei angajator-salariat, printre care si trecerea contributiilor la salariat.

Plecand de la cele prezentate mai sus, pentru a pune in aplicare trecerea contributiilor sociale si a contributiilor sociale de sanatate la salariat, apreciem ca toti angajatorii au obligatia de a initia negocieri colective in perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017. Au obligatia de anitia negocierea colectiva si angajatorii care in mod normal nu au aceasta obligatie, avand mai putin de 21 de angajati, si angajatorii care au contracte colective de munca in vigoare si cei care au initiat negocierea iar din diverse motive nu au incheat contracte colective, chiar daca au programata o noua initere colectiva dupa o anumita perioada.

In plus, chiar daca la nivel de unitate nu exista sindicate reprezentative afiliate la o federatie reprezentativa la sectorul de activitate din care face partea unitatea sau la nivel de unitate nu exista sindicat, la negocierea colectiva pot participa si reprezentanti ai federatiei sindicale, in baza mandatului sindicatului, sau un reprezentant al unei federatii reprezentative la sectorul de activitate din care face parte unitate sau a unei confederatii sindicale reprezentative la nivel national, la invitatia reprezentantilor salariatilor.

Daca angajatorii nu initiaza negocierea, inspectorii de munca, in cazul unui control au dreptul sa dispuna angajatorului masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate. Iar neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei (art.19 lit.i) si art.23 alin.(1) lit.b) din Legea nr.108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii).

In plus, in cazul in care angajatorul nu initiaza negocierea, aceasta poate incepe la cererea scrisa a organizatiei sindicale reprezentative sau a reprezentantilor angajatilor, in termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitarii (a se vedea art.129 alin.(4) din Legea dialogului social nr.62/2011.

Iar refuzul angajatorului de a incepe negocierea contractului colectiv de munca constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 10.000 lei (art.217 alin.(1) lit.b) din Legea dialogului social nr.62/2011).

Nu trebuie sa uitam nici de prevederile art.156 din Legea dialogului social, potrivit carora salariatii unitatii au dreptul de a declansa conflicte colective de munca in legatura cu inceperea, desfasurarea si incheierea negocierilor contractelor colective de munca.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 10,600 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× one = 2

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.