Formularul 700, utilizat de toti contribuabilii pentru declararea online a mentiunilor privind vectorul fiscal

In vederea minimizarii eforturilor de conformare a contribuabililor si a eficientizarii administrarii fiscale, de la 01 ianuarie 2018 contribuabilii vor avea posibilitatea de modificare, prin intermediul Internetului, a categoriilor de obligatii fiscale declarative, care, potrivit legii, sunt inscrise in vectorul fiscal, cu exceptia solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA.

Pentru inregistrarea/ modificarea obligatiilor declarative care formeaza vectorul fiscal nu se depun, odata cu declaratia de mentiuni, documente justificative.

Declaratia cuprinde in capitolul „Date de identificare a contribuabilului” si date cu
privire la declaratia de inregistrare fiscala depusa initial care se va putea selecta din lista pusa la dispozitie prin formular, respectiv Formular 010 –“ Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni/Declaratia de radiere pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica“, Formular 013 –“Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni/Declaratia de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente”, Formular 015 – “Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni/Declaratia de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care nu au sediu permanent in Romania”, Formular 016 – “Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni/Declaratia de radiere pentru
persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania”, Formular 020 – “Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice române si straine care detin cod numeric personal “, Formular 030 – “Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane fizice care nu detin cod numeric personal”, Formular 040 – “Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni/Declaratia de radiere pentru institutii publice“, Formular 070 –“Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni/Declaratia de radiere pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercitaprofesii libere”.

Contribuabilii care s-au inregistrat fiscal odata cu inmatricularea in registrul comertului vor selecta: formularul 070, in cazul persoanelor fizice autorizate potrivit Ordonantei de urgentaa Guvernului numarul 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv formularul 010, in cazul celorlalti contribuabili care se inregistreaza, potrivit legii speciale, la Oficiul National al Registrului Comertului.

Semnarea declaratiei se realizeazaprin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, si ale Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Formularul 700 – “Declaratie pentru inregistrarea/modificarea categoriilor de obligatii fiscale declarative inscrise in vectorul fiscal” a fost aprobat prin Ordinului presedintelui ANAF nr.2372/2017.

sursa: DGRFP Craiova

(Visited 1,404 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− 6 = one

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.