Calendarul obligatiilor fiscale pe luna decembrie 2017

Va prezentam principalele repere din calendarul obligatiilor fiscale stabilite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru luna decembrie 2017.
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe

 

Luni, 4 decembrie

– Depunerea Cererii de restituire a accizelor in baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal – Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati beneficiarii scutirilor de accize (institutii, organizatii). Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 395 si HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin. (5)

– Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trimestru etc.). Perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA prevazuta la art. 322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394.

Sunt vizate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art. 316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) si (7) din Legea nr.227/2015, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015.

De asemenea, sunt vizate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, conform art.3 16 din Legea nr. 227/2015, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile. Legislatie relevanta: OPANAF 2328/2016.

Vineri, 8 decembrie

– Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania – Formularul 092. Sunt vizati contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa isi modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 322, OPANAF nr. 1165/2009.
Luni, 11 decembrie

– Depunerea Declaratiei pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal – Formularul 089. Sunt vizate persoanele inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite in Romania, conform art. 266 alin. (2), care au obtinut licenta de furnizare a energiei electrice in perioada 1-31 decembrie si care au activitate principala revanzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrica cumparata este neglijabil. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art.331 alin. (2) lit.e) pct.2, OPANAF 3628/2015

– Depunerea declaratiilor: 010 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica

– Formularul 010, apoi 020 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane si straine care detin cod numeric personal

– Formularul 020 si/sau 070 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – Formularul 070. Sunt vizate persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Legea 227/2015 art.310 alin.(7). Legislatie relevanta: OPANAF 3698/2015

– Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii regimului special pentru agricultori – Formularul 087. Sunt vizate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care opteaza pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) si d), OPANAF nr.3698/2016.

Vineri, 15 decembrie

– Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna … anul … – Anexa nr. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin. (1)

– Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna … anul … – Anexa nr. 3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)

– Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna … anul …, pentru luna precedenta – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice). Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 394 si art. 398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 si pct.97 alin. (1)

– Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna …, pentru luna precedenta – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final (alcoolul etilic si a produse alcoolice). Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85

– Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precedenta – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile de produse accizabile. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art.375 alin. (1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin. (2)

– Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase pentru luna precedenta – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie de produse accizabile. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)

– Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedenta

– Anexa nr. 13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)

– Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de bere pentru luna precedenta – Anexa nr. 14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)

– Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie tutunuri prelucrate pentru luna precedenta – Anexa nr. 15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)

– Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de produse energetice pentru luna precedenta – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)

– Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedenta – Anexa nr. 17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)

– Depunerea jurnalelor pentru luna precedenta privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie – Anexa nr. 29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal sau navigatie – Anexa nr. 31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 399 alin. (1) lit. a) si lit. b), HG 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin.(2), pct. 93 alin. (8) si (10)

– Depunerea jurnalelor pentru luna precedenta privind achizitiile/livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie – Anexa nr. 30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal sau navigatie

– Anexa nr. 32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati pentru depozitare. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 399 alin. (1) lit. a) si lit. b), HG 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin. (2), pct. 93 alin. (8) si (10)

– Depunerea Situatiei centralizatoare privind livrarile de produse accizabile in luna … anul …, pentru luna precedenta – Anexa nr. 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 383 alin. (3), HG 1/2016 titlul VIII pct. 52 alin. (3)

– Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precedenta – Anexa nr. 42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizati antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 424 alin. (5), HG 1/2016 titlul VIII pct. 152 alin. (2)

– Efectuarea platii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activitatile agricole (a doua rata). Sunt vizati contribuabilii care obtin venituri din activitati agricole stabilite prin norme de venit. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 107 alin. (6)

– Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta semestrului II 2017. Sunt vizati contribuabilii prevazuti la art. 103 alin. (1) din Legea nr.227/2015. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 174 alin. (9).

Joi, 21 decembrie

– Plata taxei pentru licenta de organizare a jocurilor de noroc, aferenta anului 2017. Sunt vizati organizatorii de jocuri de noroc. Legislatie relevanta: OUG 77/2009 art.14 alin. (2) lit. a), pct. ii)

– Efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit, aferente trimestrului IV 2017. Sunt vizati contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor (cu exceptia veriturilor din arendare), activitati agricole impuse in sistem real, silvicultura si piscicultura. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 121 alin. (4), Legea nr. 207/2015 art. 155 alin.(2)

– Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, aferenta trimestrului urmator. Sunt vizati organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si jocurile tip slot-machine. Legislatie relevanta: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i) / B, Legea 207/2015 art. 155 alin. (2)

– Plata impozitului pe reprezentanta, transa a II-a. Sunt vizate persoanele juridice straine cu reprezentanta in Romania. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art.237 alin. (1)

– Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta. Sunt vizati platitorii urmatoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuala, din premii si jocuri de noroc, incasari obtinute de nerezidenti, venituri din alte surse. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 72 alin. (3), art.73 alin. (1) si (4), art. 110 alin. (6), art. 115 alin. (3), art. 224 alin. (5) si (6)

– Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, aferenta trimestrului IV 2017. Sunt vizate persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, care determina venitul net anual in sistem real si/sau pe baza normelor anuale de venit. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 151 aln. (2)

– Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat – Formularul 100. Sunt vizati: lunar – contribuabilii prevazuti in OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, paragraf 1.1; alte termene – contribuabilii prevazuti in OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (a se urmari instructiunile de completare din formular). Legislatie relevanta: OPANAF 587/2016

– Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru luna precedenta – Formularul 112. Sunt vizate: persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr. 227/2015, precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte; persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente; institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului; orice persoane platitoare de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art.147 alin. (1) si alin. (2), OMFP 1045/2012

– Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta – Formularul 224. Sunt vizate persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 82 alin. (2), OPANAF 3622/2015

– Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata – Formularul 300. Sunt vizate persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz (a se urmari instructiunile de completare din formular). Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art.323 alin. (1), OPANAF 591/2017

– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta – Formularul 301. Sunt vizate persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 324 alin. (2), OPANAF 592/2016

– Depunerea Declaratiei privind sumele rezultate din ajustarea/corectia ajustarilor/regularizarea taxei pe valoarea adaugata – Formularul 307. Sunt vizate persoanele impozabile prevazute la art. 280 alin. (6), art.270 alin. (7), art. 310 alin. (7), art. 316 alin. (11) lit. a) – e) si g) din Legea nr. 227/2015. Legislatie relevanta: OPANAF 793/2016

– Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311. Sunt vizate persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari si/sau achizitii/prestari de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA. Legislatie relevanta: OPANAF 795/2016

– Plata taxei pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale. Sunt vizati titularii licentelor/permiselor pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale. Legislatie relevanta: Legea 85/2003 art. 44, Legea 207/2015 art.155 alin.(2)

– Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc. Sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. Incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare. Sunt vizati organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo – organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line. Legislatie relevanta: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

Miercuri, 27 decembrie

– Depunerea notificarii pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare – Formularul 097. Sunt vizate persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 de lei, ca si persoanele impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare. Legislatie relevanta: OPANAF 1503/2016

– Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta – Formularul 390 VIES. Sunt vizati contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Legea nr. 227/2015. Legislatie relevanta: Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 592/2017.

Sursa: mediafax

(Visited 815 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven + = 8

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.