OMFP nr. 3103/2017: aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

In Monitorul Oficial nr. 985/12.12.2017 a fost publicat OMFP nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial.


In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1) si (2) si ale art. 44 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1. –
(1) Se aproba Reglementarile contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, cuprinse in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Reglementarile contabile prevazute la alin. (1) se aplica de catre asociatii, fundatii, federatii sau alte organizatii de acest fel cu personalitate juridica, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase, precum si de catre alte persoane juridice infiintate in baza unor acte normative speciale, in scopul desfasurarii de activitati fara scop patrimonial, care au obligatia, potrivit legii, sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.
(3) Reglementarile contabile prevazute la alin. (1) se refera, in principal, la activitatile fara scop patrimonial, inclusiv activitatile cu destinatie speciala, desfasurate de catre persoanele juridice fara scop patrimonial si, in subsidiar, la activitatile economice desfasurate, potrivit legii, de catre aceste persoane juridice. Pentru activitatile economice desfasurate, potrivit legii, de catre persoanele juridice fara scop patrimonial, aceste reglementari se completeaza, dupa caz, cu Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. –
(1) Se aproba Reglementarile contabile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial, cuprinse in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Reglementarile contabile prevazute la alin. (1) se aplica de catre unitatile de cult, asociatiile de proprietari si de catre persoanele juridice fara scop patrimonial care prin actul normativ de infiintare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligatia tinerii contabilitatii in partida simpla.
(3) Persoanele juridice fara scop patrimonial care conduc contabilitatea in partida simpla nu intocmesc situatii financiare anuale.

Art. 3. –
(1) Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice fara scop patrimonial cu sediul in Romania, prevazute la art. 1 alin. (2), organizeaza si conduc evidenta contabila proprie, potrivit reglementarilor contabile prevazute la art. 1 alin. (1), astfel incat aceasta sa permita determinarea informatiilor si a obligatiilor prevazute de lege, iar persoanele juridice carora le apartin sa poata intocmi situatii financiare anuale.
(2) Activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice fara scop patrimonial cu sediul in Romania, se include in situatiile financiare anuale ale persoanei juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei, cu respectarea prevederilor prezentelor reglementari.

Art. 4. –
(1) In aplicarea reglementarilor contabile prevazute la art. 1 alin. (1), entitatile trebuie sa dezvolte politici contabile proprii, care se aproba de administratori sau de catre alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii respective.
(2) In cazul entitatilor care, potrivit legii sau actului de infiintare, nu au administratori, referirile la “administratori” se vor citi ca referiri la persoanele care au obligatia gestionarii entitatii respective.

Art. 5. –
In cazul in care aplicarea reglementarilor contabile prevazute la art. 1 alin. (1) impune modificarea unor tratamente contabile, aceasta nu determina corectii ale operatiunilor contabile generate de evenimente anterioare intrarii in vigoare a acestor reglementari.

Art. 6. –
Pe durata detinerii statutului de utilitate publica, situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice fara scop patrimonial de utilitate publica, potrivit legii, sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori financiari sau firme de audit, autorizate in conditiile legii.

Art. 7. –
Sanctiunile aplicabile pentru incalcarea prevederilor Reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial sunt cele prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. –
Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

Art. 9. –
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 846 si 846 bis din 10 decembrie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului ordin.

(Visited 712 times, 6 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− three = 6

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.