ITM: prin regulament intern se stabileste modalitatea in care se tine evidenta orelor de munca

Munca nedeclarata reprezinta:

a)primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;

b)primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;

c)primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat;

d)primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.

 

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

 

Incheierea/transmiterea contractului colectiv de munca
-anterior inceperii activitatii de catre salariat, contractul individual de munca se incheie, in forma scrisa, se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor si se transmite inspectoratului teritorial de munca;

-un exemplar din contractul individual de munca se inmaneaza salariatului, iar o copie a acestuia, in format de hartie sau electronic, se pastreaza la locul de munca, de catre fiecare salariat sau, dupa caz, de catre persoana desemnata de angajator, caz in care se pot anonimiza datele confidentiale fata de aceasta (ex. salariul).

Durata contractului individual de munca
-de regula, contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

-prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile expres prevazute de lege.

-contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.

-intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.

Timpul de munca si de odihna
A.Timpul de munca
A.1. Durata normala

-Norma intreaga – 8 ore pe zi (timp de 5 zile) si de 40 de ore pe saptamana.

-Durata maxima – 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.

-Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.

A.2. Munca suplimentara

-Timp de munca > 40 de ore pe saptamana = munca suplimentara

-Munca suplimentara necesita acordul salariatului (cu exceptia cazului de forta majora)

-Efectuarea muncii suplimentare peste durata maxima este interzisa (cu exceptia cazului de forta majora)

-Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia

-Imposibilitate compensare prin ore libere platite = spor la salariu ≥ 75% din salariul de baza, corespunzator duratei acesteia.

A.3. Munca de noapte

-Munca prestata intre orele 22.00 – 6.00

-Salariatul de noapte:

a)efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru

b)efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru

-Durata normala a timpului de lucru, nu va depasi o medie de 8 ore pe zi (calculata pe o perioada de referinta de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale cu privire la repausul saptamanal).

-Salariatii de noapte pot beneficia de:

a)program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, cu mentinerea salariului de baza

b)spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza

-Femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.

B.Repausul periodic

B.1. Pauza de masa

-daca durata zilnica a timpului de munca > 6 ore, este obligatorie acordarea pauzei de masa si a altor pauze

-pauzele nu se includ in durata zilnica normala a timpului de munca

B.2. Repausul zilnic

-intre doua zile de munca repaus de minim 12 ore consecutive

-munca in schimburi : repaus de minim 8 ore intre schimburi

Munca in schimburi – salariatii se succed unul pe altul la acelasi post de munca, potrivit unui anumit program

B.3. Repausul saptamanal

-Repausul saptamanal – 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica.

-Repausul saptamanal in alte zile presupune acordarea unui spor la salariu

-activitate continua de maxim 14 zile calendaristice: repaus cumulat + compensatii de cel putin 150% din salariul de baza.

C.Sarbatorile legale

-Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt: 1 si 2 ianuarie, 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Romane, prima si a doua zi de Pasti,1 mai, 1 iunie, prima si a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie – Sfantul Apostol Andrei, cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei, 1 decembrie, prima si a doua zi de Craciun, doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora

-neacordarea zilelor libere presupune acordarea unui spor la salariul de baza de minim 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

*Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru

Legiuitorul nu a stabilit modalitatea concreta in care angajatorul trebuie sa tina aceasta evidenta. Prin urmare, acesta isi stabileste prin regulamentul intern modalitatea in care tine evidenta orelor de munca prestate de salariati, adaptata situatiilor specifice rezultate din natura activitatii prestate, conditiile concrete in care se desfasoara aceasta, cu conditia intocmirii unei situatii reale, corespunzatoare timpului efectiv lucrat.

Contabun.ro a mai publicat si:
*„Capcanele” fisei de pontaj. Atentie la ce treceti in Regulamentul intern
*Evidenta orelor de munca pentru salariatii cu CIM part time
*Clarificari privind obligatia angajatorului de a tine evidenta orelor de munca (Inspectia Muncii)

Salariul
-Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri

-Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat

-Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara

Sursa: ITM Suceava

(Visited 2,518 times, 2 visits today)

2 Responses to ITM: prin regulament intern se stabileste modalitatea in care se tine evidenta orelor de munca

 1. ALINA says:

  LEGEA Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată
  Codul muncii

  ART. 39
  (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
  a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
  b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
  c) dreptul la concediu de odihnă anual;
  d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
  e) dreptul la demnitate în muncă;
  f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
  g) dreptul la acces la formarea profesională;
  h) dreptul la informare şi consultare;
  i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
  j) dreptul la protecţie în caz de concediere;
  k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;
  l) dreptul de a participa la acţiuni colective;
  m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
  n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

  SECŢIUNEA 1
  Pauza de masă şi repausul zilnic

  ART. 134
  (1) În cazurile în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariaţii au dreptul la pauză de masă şi la alte pauze, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.
  (2) Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute, în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate.
  (3) Pauzele, cu excepţia dispoziţiilor contrare din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din regulamentul intern, nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă.

  “B.Repausul periodic

  B.1. Pauza de masa

  -daca durata zilnica a timpului de munca > 6 ore, este obligatorie acordarea pauzei de masa si a altor pauze”

  – CEEA CE AFIRMATI AICI ESTE O EROARE. PAUZA DE MASA, DESCRISA DE CODUL MUNCII, ESTE UN DREPT, NU O OBLIGATIE.

 2. Conform Art. 119 Codul Muncii, modificat substantial prin Legea nr. 88/2018 este necesara confirmarea electronica a momentelor de Începere și Terminare a Programului de Lucru, al fiecărui salariat din organizație!

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight + 2 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.