Model decizie colectiva de majorare a salariului minim de la 01.01.2018

Reamintim ca in Monitorul Oficial nr.885 din 10 noiembrie 2017 a fost publicata OUG nr.79/2017 care a adus o serie de modificari Codului fiscal cu impact major asupra mediului de afaceri, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2018. Printre modificarile aduse Codului fiscal se numara si o serie de modificari cu impact asupra relatiei angajator-salariat, printre care si trecerea contributiilor de la angajator la salariat.

 

*(EDITABIL)Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic
*(EDITABIL)Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare

 

Totodata, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 1900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, in medie, pe luna, in anul 2018, reprezentand 11,40 lei/ora, conform HG nr. 846/2017 publicata in Monitorul Oficial nr.950 din 29.11.2017.

Majorarea salariului minim brut de la 1.450 lei la 1.900 lei este influentata de transferul contributiilor de la angajator la angajat.

Mai jos gasiti un model de decizie colectiva de majorare a slalariului minim, extras din lucrarea “145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca“:

Antetul societatii

Decizie colectiva nr. ………/…………….
privind majorarea salariului de baza lunar brut

Avand in vedere prevederile art.164 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata.
Avand in vedere dispozitiile HG nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
Avand in vedere prevederile OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal coroborate cu prevederile art.VII din OUG nr.82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative.
In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, reprezentantul legal al SC ……… SRL emite urmatoarea

Decizie:

Art.1. Incepand cu data de ……………, se modifica elementul J – Salariul – pct.1 al contractului individual de munca si va avea urmatoarele prevederi:
1. Salariul de baza lunar brut: …… lei.
Art.2. Prezenta decizie se aplica salariatilor prevazuti in anexa 1, care face parte integrata din prezenta decizie.
Art. 3 Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la indeplinire de ………………………..

Angajator
SC …………… SRL

Reprezentant legal,

Anexa 1

 la Decizia colectiva nr. ………/…………….

privind majorarea salariului de baza lunar brut

 

Am luat la cunostinta de prevederile prezentei decizii:

Nr. crt. Nume si prenume salariat CNP Salariat Nr./data

contract munca

Functie Semnatura salariat
1
2
3
4
5

Angajatorii care au salariati platiti cu salariul minim pe economie au obligatia legala de a majora salariile atunci cand acestea se majoreaza prin Hotarare a Guvernului si de a raporta majorarea salariilor in registrul general de evidenta a salariatilor in baza unui document, act aditional sau decizie colectiva.

Potrivit art.4 alin.(2) din HG nr.500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, orice modificare a elementelor prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a), d)-l) din HG nr.500/2011 se transmite in registrul privat in termenul prevazut la art. 17 alin. (5) din Codul muncii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acesteia.

Iar art.17 alin.(5) din Codul muncii a fost modificat prin OUG nr.53/2017, publicata in Monitorul Oficil nr.644 din 7 august 2017, in vigoare de la data publicarii si prevede ca orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil.

Este recomandat ca si modificarea salariului, in cazul salariatilor remunerati cu salariul minim, sa se faca prin act aditional, pentru a se pastra confidentialitatea salariului. Daca se alege varianta deciziei colective, inregistrarea in Revisal se va opera in acelasi termen ca si actele aditionale.

Important! Guvernul a aprobat in sedinta din data de 14.12.2017 proiectul de Hotarare privind registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal). Documentul stabileste ca exceptie, in contextul mutarii CAS si CASS la salariat, faptul ca angajatorii vor putea transmite pana la data de 31 martie 2018 orice modificare a salariului de baza lunar brut, a indemnizatiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri, care se produce de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului si pana la 31 martie 2018.

Ulterior datei de 31 martie, proiectul de Hotarare mai prevede, ca regula, transmiterea in Revisal a oricarei modificari a salariului de baza lunar brut, a indemnizatiilor, sporurilor, precum şi ale altor adaosuri prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data producerii acesteia.

Aceste modificari au fost anuntate de Guvern printr-un comunicat de presa insa pentru a se aplica, actul normativ trebuie sa fie publicat in Monitorul Oficial.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 12,704 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three × = 9

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.