OPANAF 3781/2017: formulare pentru declararea impozitelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

In Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3781/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.
Ordinul se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

*La anexa nr. 3 “Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat”, la pozitia 73 “Impozit pe veniturile din pensii”, textul prevazut la rubrica “Temeiul legal” se inlocuieste cu urmatorul text: “art. 101 si art. 132 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”.
*

*La anexa nr. 3 “Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat”, dupa pozitia 73 “Impozit pe veniturile din pensii” se introduc cinci noi pozitii, pozitiile 74-78, cu urmatorul cuprins:
a) Impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala;
b) Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole;
c) Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit titlului II din Codul fiscal;
d) Impozit pe veniturile obţinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 (impozit specific);
e) Impozit pe veniturile realizate de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit titlului III din Codul fiscal.

*La anexa nr. 4 “Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, la capitolul I “Depunerea declaratiei” punctul 1 “Termenul de depunere a declaratiei” subpunctul 1.1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
-impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice

*La anexa nr. 4 “Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, la capitolul I “Depunerea declaratiei”, punctul 3 “Modul de depunere” se modifica si va avea urmatorul cuprins:
-Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat se completeaza cu ajutorul programului de asistenta si se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
In situatia in care, in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat depusa la organul fiscal, pentru o perioada de raportare, nu au fost cuprinse toate impozitele sau taxele pentru care este prevazuta, conform legii, obligatia declararii acestora, platitorul depune un formular referitor la aceeasi perioada de raportare, pentru impozitele ori taxele nedeclarate initial. Data depunerii acestui formular se stabileste in conformitate cu prevederile legale.

*La anexa nr. 4 “Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, la capitolul II “Completarea declaratiei” punctul 3 “Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»” subpunctul 3.1, primul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
-3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite si taxe care se platesc in contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completeaza pentru declararea obligatiilor de plata prevazute la pozitiile 1-10, 12- 24, 28, 72-78 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, prevazut in anexa nr. 3 la ordin.”

*La anexa nr. 4 “Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, la capitolul II “Completarea declaratiei” punctul 3 “Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»” subpunctul 3.1.3, primul paragraf al alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
-(2) Microintreprinderile care in cursul unui an fiscal realizeaza venituri mai mari de 1.000.000 euro au obligatia declararii impozitului pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit aceasta limita.

*La anexa nr. 4 “Instructiuni de completare a formularului 100 «Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs”, la capitolul II “Completarea declaratiei” punctul 3 “Sectiunea B «Date privind creanta fiscala»”, subpunctul 3.2.4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
-3.2.4. Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, prevazut la pozitia 11 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, se stabileste de notarii publici, in conformitate cu dispozitiile art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va avea in vedere si procedura privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, prevazuta in anexa nr. 7 la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit, cu modificarile ulterioare.

*La anexa nr. 5 “Instructiuni de completare a formularului 710 «Declaratie rectificativa», cod 14.13.01.00/r”, la capitolul I “Depunerea declaratiei”, ultimul paragraf se modifica si va avea urmatorul cuprins:
-Declaratia rectificativa se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

Descarca de aici OPANAF nr.3781/2017, in format PDF

(Visited 524 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three × 2 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.