HG 949/2017: aprobarea Normelor privind introducerea sistemelor moderne de plata

In Monitorul Oficial nr. 11 din 05.01.2018 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 949/28.12.2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.

 

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi (01.01.2018)
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi (01.01.2018)

 

Normele metodologice
Art. 1.
-In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. beneficiarii platii:
a) operatorii economici furnizori de servicii de utilitate publica si institutiile publice care incaseaza impozite, taxe, amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere, penalitati si alte obligatii de plata, care au obligatia de a accepta si cardurile ca instrument de plata, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 250/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta de urgenta;
b) comercianti – persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si au realizat in anul precedent o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei la data de 31 decembrie a anului precedent;

2. semnul privind acordarea avansului in numerar – autocolant furnizat de institutiile acceptante care se afiseaza la intrarea in locatia punctului de incasare in care isi desfasoara activitatea persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) si (3) din ordonanta de urgenta care opteaza pentru prestarea serviciului de avans in numerar;

3. serviciile de utilitate publica – serviciile prestate consumatorului final pentru care operatorii economici furnizori au obligatia de a accepta incasari si prin intermediul cardurilor, din urmatoarele domenii:
a) energie electrica si termica, gaze naturale;
b) salubritate, apa-canal;
c) telefonie fixa si mobila.

Art. 2. –
(1) Avansul in numerar se acorda utilizatorilor de card, in limita prevazuta de ordonanta de urgenta si a sumei existente in casa, disponibila pentru furnizarea avansului in numerar, odata cu initierea unei operatiuni de plata cu cardul la terminalele instalate in baza contractelor incheiate cu institutiile acceptante.

(2) Operatiunile care trebuie efectuate in cazul acordarii de avansuri in numerar sunt:
a) pentru aparatele de marcat electronice fiscale:
1. avansul in numerar este introdus in baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub forma de articol, cu denumirea “avans in numerar”;
2. se emite bonul fiscal pe care se evidentiaza, alaturi de bunurile si/sau serviciile achizitionate, avansul in numerar acordat utilizatorului de card si, daca este cazul, comisionul perceput. Pentru aceasta operatiune este selectata numai modalitatea de plata “card”;

3. dupa emiterea bonului fiscal prevazut la pct. 2 se elibereaza utilizatorului de card suma solicitata si se emite cu aparatul de marcat electronic fiscal un document, pe care se evidentiaza avansul in numerar acordat, respectiv suma de bani extrasa din unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor;

4. documentul prevazut la pct. 3 se ataseaza chitantei emise de terminalul de plata si se pastreaza de catre persoanele juridice prevazute la art. 1 alin. (1) si (3) din ordonanta de urgenta care opteaza pentru prestarea serviciului de avans in numerar;
b) terminalul de plata consemneaza, in mod distinct, pe chitanta emisa, avansul in numerar acordat.

Art. 3. –
(1) Pentru plata obligatiilor catre beneficiarii platii, acestia sunt obligati sa accepte la plata carduri de debit si carduri de credit, dar pot accepta la plata si alte instrumente de plata electronica cu acces la distanta.
(2) Obligatia beneficiarilor platii, prevazuta la art. 1 alin. (1) si (3) din ordonanta de urgenta, este valabila la toate punctele de incasare ale acestora.
(3) Beneficiarii platii care accepta la plata carduri informeaza persoana solicitanta cu privire la suma maxima care poate fi furnizata ca avans in numerar.

Art. 4. –
(1) Pentru a asigura efectuarea platilor cu carduri, beneficiarii platii incheie contracte cu institutiile acceptante, care efectueaza si dotarea cu terminalele de plata.
(2) Termenul prevazut la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta incepe sa curga de la data solicitarii, cu conditia existentei unui contract de acceptare la plata incheiat intre institutia acceptanta si beneficiarii platii.

Art. 5. –
(1) In contractele incheiate cu institutiile acceptante se prevad tipurile de obligatii de plata care se pot achita la fiecare tip de terminal de plata prin intermediul cardurilor, iar in cazul in care se acorda avans in numerar, conditiile de furnizare a acestuia.
(2) Beneficiarii platii au obligatia de a informa utilizatorul de card cu privire la serviciile prestate prin intermediul terminalului, precum si de a comunica, la solicitarea utilizatorului de card, informatii cu privire la obligatiile de plata ale acestuia.

Art. 6. –
Tipul si amplasarea terminalelor prin intermediul carora se pot achita obligatii de plata, precum si cheltuielile cu administrarea si operarea acestora se stabilesc prin contractele incheiate cu institutiile acceptante.

Art. 7. –
Beneficiarii platii stabilesc, prin contractele incheiate cu institutiile acceptante, schimburile de informatii necesare intre cele doua parti pentru functionarea corespunzatoare a sistemului de incasari si de avansuri in numerar la terminalele de plata, prevazut la art. 1 din ordonanta de urgenta.

Art. 8. –
(1) Pentru platile initiate cu carduri prin intermediul terminalelor de plata, institutiile acceptante asigura emiterea unei chitante, in conformitate cu prevederile legale si reglementarile organizatiilor de carduri, care reprezinta pentru utilizatorul de card dovada platii.
(2) In cazul institutiilor publice, operatorul de la ghiseul la care este montat terminalul de plata elibereaza, in afara chitantei prevazute la alin. (1), un document care cuprinde defalcarea sumei totale platite la terminalul de plata pe obligatii de plata si data efectuarii platii.
(3) Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale platite la terminalul de plata, prevazut la alin. (2), se tipareste in doua exemplare, care sunt semnate de catre operatorul de la ghiseu, din care un exemplar se inmaneaza utilizatorului de card.
(4) Din momentul emiterii documentului prevazut la alin. (1), raspunderea pentru virarea sumelor platite cu carduri in conturile beneficiarilor platii revine institutiilor acceptante.
(5) Pentru platile initiate cu carduri prin internet, beneficiarii platii asigura transmiterea catre utilizatorul de card a unui document in format electronic, care cuprinde defalcarea sumei totale platite pe obligatii de plata si data efectuarii platii.

Art. 9. –
(1) Derularea operatiunilor prevazute de ordonanta de urgenta se realizeaza cu respectarea dispozitiilor legale privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) Orice utilizator de card, in relatia cu beneficiarii platii, are acces exclusiv la informatiile privind propria persoana.

Art. 10. –
(1) Sumele reprezentand obligatiile de plata incasate de institutiile publice sunt transferate de catre institutiile acceptante intr-un cont colector al bancii – analitic cont beneficiar in aceeasi zi sau, in cazul platilor efectuate dupa o anumita ora stabilita prin contract, cel tarziu in prima zi lucratoare de la achitarea acestor sume prin intermediul cardurilor.
(2) Institutiile acceptante au obligatia virarii totalului sumelor cuvenite institutiilor publice beneficiare intr-un cont de disponibilitati deschis pe numele institutiilor respective la Trezoreria Statului, cel mai tarziu in ziua lucratoare urmatoare celei in care s-a facut inregistrarea sumelor respective in contul colector prevazut la alin. (1).
(3) Transmiterea informatiilor privind platile colectate se realizeaza conform contractului de acceptare la plata.
(4) In termen de maximum doua zile lucratoare de la incasarea sumelor in contul de disponibilitati prevazut la alin. (2), institutiile publice beneficiare au obligatia virarii acestor sume in conturile de venituri bugetare corespunzatoare.
(5) Institutiile publice beneficiare au obligatia de a efectua zilnic operatiunile specifice de inchidere de zi pentru tranzactiile efectuate prin terminalele de plata, prevazute in contractele incheiate, la nivelul tuturor terminalelor de plata pe care le gestioneaza.

Art. 11. –
Sumele reprezentand obligatiile de plata pentru serviciile de utilitate publica sunt virate in contul beneficiarilor platii in aceeasi zi sau cel mai tarziu a doua zi lucratoare de la achitarea acestor sume de catre persoanele fizice prin intermediul cardurilor, in cazul in care platile se fac dupa o anumita ora stabilita prin contractele incheiate cu bancile acceptante de carduri.

Art. 12. –
Institutiile acceptante au obligatia sa informeze platitorul in legatura cu termenul maximal in care se sting obligatiile de plata, in cazul achitarii acestora prin intermediul cardurilor.

(Visited 450 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


three × 9 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.