CAS pentru veniturile din activitati independente: prevederi in vigoare incepand cu 01.01.2018 (oficial ANAF)

Persoanele care realizeaza venituri din activitati independente (productie, comert, prestari de servicii, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala) datoreaza CAS daca indeplinesc una din urmatoarele conditii, dupa caz:

 

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi

 

*In cazul contribuabililor in activitate, venitul net realizat in anul precedent, stabilit in conformitate cu art. 68, exclusiv cheltuielile reprezentand contributia de asigurari sociale, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia;

*In cazul celor care isi incep activitatea in cursul anului, venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna in care isi incep activitatea;

*In cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual in sistem real, venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) este cel putin egal cunivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia;

*In cazul celor care in anul fiscal in curs desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit, valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la numarul lunilor de activitate din cursul anului dupa aplicarea corectiilor prevazute la art. 69, este cel putin egala cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia;

*In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se stabileste potrivit prevederilor art. 72 si 73, venitul net lunar realizat in anul precedent, ramas dupa scaderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevazute la art. 70, raportat la numarul lunilor de activitate din cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului pentru care se stabileste contributia.

*** Incadrarea in acest plafon se efectueaza prin insumarea veniturilor din activitati independente realizate.

Pentru cei care datoreaza CAS, asigurarea este anuala si se face la un venit ales, astfel:

BAZA LUNARA DE CALCUL A CAS – VENITUL ALES de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata aprobat prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia.

DECLARAREA VENITULUI ALES – prin depunerea unei declaratii – Formular 600 al carui model si continut a fost aprobat prin Ordinul ANAF nr. 4140/2017 – pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale sau in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii.

ORDIN Nr. 4140/2017 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele fizice

SUMA DATORATA – se stabileste de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaratiei depuse, prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului ales.

PLATA – Trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

SUNT EXCEPTATI DE LA PLATA CAS pentru veniturile din activitati independente persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari

MODIFICARI INTERVENITE IN CURSUL ANULUI
Persoanele care in cursul anului fiscal se incadreaza in categoria persoanelor exceptate de la plata contributiei, cele care intra in suspendare temporara a activitatii potrivit legislatiei in materie, precum si cele care isi inceteaza activitatea depun la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaratie in vederea stoparii obligatiilor de plata reprezentand contributia de asigurari sociale.

Cei care nu datoreaza CAS (au realizat in anul fiscal precedent venituri cumulate din activitati independente sub nivelul plafonului minim sau, pentru cei care incep activitatea, au estimat un venit lunar sub plafonul minim) pot opta pentru depunerea unei declaratii (formular 600) si pentru plata CAS pentru anul in curs, in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care realizeaza venituri lunare peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara.

Optiunea este obligatorie pentru intregul an fiscal, cu exceptia modifcarilor intervenite in cursul anului mai sus mentionate.

Conform HG 846/2017 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu data de 1 ianuarie 2018 este de 1900 lei

Baza legala: Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 79/2017, art. 148-151

Contabun.ro a mai publicat si:
*Impozit micro: tabel comparativ urmare a modificarilor aduse de OUG 79/2017
*Salarii 2018: impozit si contributii datorate incepand cu 1 ianuarie 2018 (OUG 79/2017)

Sursa: DGRFP Brasov

(Visited 983 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 4 = thirteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.