Firmele private vor trebui sa tina din nou evidenta datoriilor (proiect de OG)

Ministerul Economiei a lansat in dezbatere publica un Proiect de ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata, cu modificarile si completarile ulterioare.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat 01.01.2018
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat 01.01.2018
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1, pct. I subpunctul 3 din Legea nr. 267/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 256 din 04 iunie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1. Articolul 2 modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2 Persoanele juridice cu sediul in Romania, indiferent de forma de organizare si de tipul de proprietate au obligatia de a intocmi situatia privind facturile restante mai mari de 10000 lei individual sau cumuland 10000 lei pe acelasi creditor/debitor si mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenta, daca scadenta este clar specificata, catre orice creditor, respectiv de la orice debitor, persoana juridica, dupa caz, cu sediul in Romania, care va cuprinde:

a) elemente de identificare a calitatii de debitor:
1. denumirea, sediul social si codul fiscal;
2. denumirea, sediul social si codul fiscal ale creditorului;
3. numarul, data emiterii, scadenta, daca este clar specificata, valoarea si soldul facturii ce urmeaza sa fie platita creditorului;

b) elemente de identificare a calitatii de creditor:
1. denumirea, sediul social si codul fiscal;
2. denumirea, sediul social si codul fiscal ale debitorului;
3. numarul, data emiterii, scadenta, daca este clar specificata, valoarea şi soldul facturii ce urmeaza sa fie incasata de la debitor”.

Art. II

1. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului, organizarea si functionarea Centrului de Pregatire pentru Personalul din Industrie, denumit in continuare CPPI.

2. Coordonarea activitatii CPPI este asigurata de ministrul economiei. In exercitarea atributiilor sale, ministrul economiei este sprijinit de un Consiliu de supraveghere si indrumare a activitatii CPPI, format din 3 membri.

3. Desemnarea si revocarea membrilor Consiliului de supraveghere si indrumare se realizeaza prin ordin al ministrului economiei.

4. Membrii Consiliului de supraveghere si indrumare primesc o indemnizatie lunara al carei cuantum se stabileste prin ordin al ministrului economiei si care nu poate depasi 90% din cea a directorului general al CPPI.

5. Consiliul de supraveghere si indrumare are urmatoarele atributii principale:
a. avizeaza si propune aprobarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al CPPI;
b. aproba Regulamentul de organizare si functionare al CPPI;
c. aproba raportul anual de activitate al CPPI;
d. supravegheaza si indruma activitatea CPPI, in vederea ducerii la indeplinire a strategiilor si directiilor de actiune aprobate;

6. Conducerea CPPI este asigurata de catre directorul general numit in conditiile legii prin ordin al ministrului economiei. Directorul general este presedintele Consiliului de supraveghere si indrumare.

(Visited 1,337 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight + 5 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.