Stagiul minim de cotizare pentru a beneficia de indemnizatia de concediu medical s-a majorat de la 1 luna la 6 luni

Potrivit prevederilor art.7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, modificate si completate recent prin OUG nr.99/2017, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

 

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

 

Toate formularele necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca le gasiti aici:145-modele si formulare CIM

Daca pana la modificarile aduse OUG nr.158/2005 prin OUG nr.99/2017, stagiul minim de cotizare era de 1 luna (minim 22 de zile lucratoare), dupa modificare, salariatii nu mai pot beneficia de indemnizatii de asigurarai sociale de sanatate decat daca au cel putin 6 luni de sagiu de asigurare.

Ca si exceptie, potrivit prevederilor art.9 si art. 31 din OUG nr.158/2005, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului. Fara conditie de stagiu de cotizare se acorda si concediul si indemnizatia de risc maternal.

Si la art.6 din Ordinul nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicate in Monitorul Oficial nr.31 din 12 ianuarie 2018, aflam ca stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d) din OUG nr. 158/2005, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

In Ordin gasim si cateva exemple de calcul a stagiului, dupa cum urmeaza,

Exemplul nr. 1 – Situatie in care exista 6 luni integrale de stagiu de asigurare

_______________________________________________________________

luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21
zile de stagiu 19 20 13 20 13 21 21 22 20 22 20 21

_______________________________________________________________

  • luna 1 reprezinta prima luna anterioara producerii riscului; (…)
  • luna 12 reprezinta a 12-a luna anterioara producerii riscului.

In acest caz conditia de stagiu de asigurare este realizata, intrucat se constata ca exista 6 luni integrale de stagiu de asigurare (lunile 1 – 6).

In cazul in care nu au fost realizate venituri in ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, stagiul de asigurare se considera realizat daca prin insumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de zile de stagiu de asigurare cel putin egal cu numarul total de zile lucratoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.

Exemplul nr. 2 – Situatie in care nu exista 6 luni integrale de stagiu de asigurare

______________________________________________________________

luna 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21
zile de stagiu 10 19 16 10 13 5 21 22 10 22 20 16

_______________________________________________________________

In acest caz se ia in considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii riscului (lunile 1 – 6).

Numarul total de zile lucratoare din aceasta perioada este de 126 de zile, iar numarul de zile de stagiu este de 111 zile.

Diferenţa este de 15 zile.

In acest exemplu, pentru a completa stagiul de asigurare necesar de 126 de zile se iau in calcul 15 zile de stagiu de asigurare din lunile 7 – 12 (5 zile din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de asigurare necesar pentru deschiderea drepturilor la concedii si indemnizatii.

Stagiul minim de asigurare se constituie si din insumarea perioadelor asimilate stagiului de asigurare prevazute la art. 8 alin. (2) din OUG nr. 158/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a perioadelor in care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca suportate de fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.

Iar la art.8 alin.(2) din OUG nr.158/2005 aflam ca se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care:

a) asiguratul beneficiaza de concediile ti indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

b) a beneficiat de pensie de invaliditate;

c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior;

d) a beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cretterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul ti indemnizatia lunara pentru cretterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile ti completarile ulterioare.

Iar la alin.(3) de la art.8 aflam ca perioadele prevazute la alin. (2) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordinului nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate se abroga Ordinul nr.60/32/2006 precum si orice alta dispozitie contrara.

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 4,043 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.