Cerere restituire sume platite in avans pentru care nu exista obligatia de declarare (OPANAF nr.187/2018)

Procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare.

 

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(MODELE EDITABILE) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM, actualizate la zi

1. Prezenta procedura reglementeaza modalitatea de restituire a sumelor platite la bugetul de stat in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata si pentru care nu exista obligatia de declarare, incasate/stabilite de autoritatile si institutiile publice, altele decat cele prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.465/2010 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor incasate din
activitatea desfasurata de autoritatile si institutiile publice reorganizate ca institutii publice finantate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu modificarile ulterioare, denumite in continuare sume de restituit.

2. Pentru restituirea sumelor prevazute la pct. 1, solicitantii depun la autoritatea sau institutia publica ce nu a realizat prestatia solicitata ori la care au efectuat o plata in plus fata de obligatia legala o cerere de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare, denumita in continuare cerere de restituire, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin.

3. Cererea de restituire este insotita de copii ale documentelor de plata ale solicitantului si trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) denumirea solicitantului;
b) codul de identificare fiscala;
c) domiciliul fiscal al solicitantului;
d) suma si natura creantei solicitate la restituire;
e) codul IBAN aferent contului in care se solicita restituirea, in cazul in care nu se opteaza pentru restituirea sumei in numerar;
f) banca la care este deschis contul in care se solicita restituirea sumei;
g) datele de identificare ale organului fiscal central competent in a carui administrare se afla acesta;
h) motivul pentru care se solicita restituirea taxei, temeiul legal al solicitarii si documente justificative, daca este cazul

Descarca de aici OPANAF nr.187/2018, in format PDF

(Visited 1,163 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ four = 13

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.