Contraventiile care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017 (HG 33/2018)

In Monitorul Oficial nr.107/05.02.2018 a fost publicata Hotararea Guvernului nr.33/25.01.2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr.270/2017, precum si a modelului planului de remediere.

 

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

 

Mai jos gasiti lista intreaga cu aceste contraventii, asa cum sunt prevazute in HG nr.33/2018.

1. Art. 23, pentru incalcarea prevederilor art. 5, art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1) si (4), art. 11 si art. 12 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 7 august 2013, cu modificarile ulterioare;
2. Art. 217 alin. (1) lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Art. 13 alin. (1) din Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2006;
4. Art. 113 lit. a), b), e), h) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Art. 9 din Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1006 din 18 decembrie 2006;
6. Art. 35 alin. (1) din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificarile ulterioare;
7. Art. 39 alin. (2), pentru incalcarea prevederilor art. 13 lit. c), art. 39 alin. (6) lit. a) pentru incalcarea prevederilor art. 9 alin. (1), art. 39 alin. (6) lit. b) pentru incalcarea prevederilor art. 14 si 15, art. 39 alin. (8) lit. a), pentru incalcarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. d), art. 13 lit. g) si art. 18 alin. (6), precum si art. 40 din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificarile ulterioare;
8. Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificarile ulterioare;
9. Art. 9 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Art. 68 lit. a) -d) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Art. 139.2 lit. a) -c) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Art. 360 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Art. 31 lit. c) si d) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activitatii electronice notariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.227 din 20 decembrie 2004;
14. Art. 19, pentru incalcarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 138 din 25 februarie 2014;
15. Art. 22 lit. a), c) -f) din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificarile ulterioare;
16. Art. 15 lit. c) -e), n), p) si q) din Hotararea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 866 din 23 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
17. Art. 3 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenta si protectia turistilor in structuri de primire turistica, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008;
18. Art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 511/2001 privind unele masuri de organizare a activitatii de agrement in statiunile turistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 11 iunie 2001, cu modificarile ulterioare;
19. Art. 10 lit. a), f) -h) din Hotararea Guvernului nr. 452/2003 privind desfasurarea activitatii de agrement nautic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 23 aprilie 2003;
20. Art. 7 lit. b) -g) din Hotararea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, intretinerea si exploatarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008;
21. Art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 448 din 16 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
22. Art. 32 alin. (1) lit. d) si f) din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 235 din 2 aprilie 2014;
23. Art. 18 alin. (1) lit. b) -f) din Legea apiculturii nr. 383/2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014, cu modificarile ulterioare;
24. Art. 13 lit. a) -c) si f) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din sectorul laptelui si al produselor lactate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 709 din 19 noiembrie 2013;
25. Art. 14 alin. (1) lit. g), h) si l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 martie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 191/2012;
26. Art. 31 pct. 1 lit. a) si d), precum si pct. 4 lit. c) -e) din Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
27. Art. 3 alin. (1) lit. h) si i) din Hotararea Guvernului nr. 1.230/2012 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 21 decembrie 2012;
28. Art. 18, 19 si 20 din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 214/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
29. Art. 65 alin. (1) lit. b), c), e) -g), n), p), s), s), t) si aa) din Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 164/2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 472 din 30 iunie 2015, cu modificarile ulterioare;
30. Art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 131/2013 pentru stabilirea masurilor si sanctiunilor necesare in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 194 din 5 aprilie 2013;
31. Art. II alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2014 pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul produselor agroalimentare ecologice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 30 august 2014, aprobata prin Legea nr. 30/2015;
32. Art. 16 lit. a), pentru incalcarea prevederilor art. 9 alin. (1), precum si art. 11 si art. 13 alin. (1) din Legea nr. 312/2003 privind producerea si valorificarea legumelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 548 din 10 august 2007;
33. Art. 29 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 17 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
34. Art. 11.2 lit. c), d) si g) din Hotararea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 228 din 16 martie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
35. Art. 45 lit. e) si f) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 239 din 3 aprilie 2014;
36. Art. 14 alin. (1) lit. a) -d) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
37. Art. 26 din Hotararea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002, cu completarile ulterioare;
38. Art. 21 lit. a) -g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 169/2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 26 martie 2015;
39. Art. 3 alin. (2), alin. (3) lit. a) si b), art. 4, art. 6 lit. a) si c), art. 7 alin. (1) lit. d) si f), art. 9 lit. f), art. 10 lit. a), art. 12 lit. a) -c) si d), g) si h), art. 13 alin. (1) lit. e) si f) si alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. c) si e), art. 16 alin. (3), art. 17 lit. a) si e), art. 19 alin. (4) lit. g) -i), m) si o), art. 21 lit. a) si b) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
40. Art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010, cu modificarile ulterioare;
41. Art. 48 alin. (1) lit. a), pentru incalcarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. m), art. 48 alin. (1) lit. c1) si art. 48 alin. (1) lit. d), pentru incalcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
42. Art. 10 lit. f) -h), j) si u) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
43. Art. 336 alin. (1) lit. a), b), d) -f), h), s) si s), art. 336 alin. (31) si alin. (32) si art. 337 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
44. Art. 16 lit. a) si c) -h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
45. Art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003;
46. Art. 73 pct. 5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
47. Art. 2703 alin. (1) si (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
48. Art. 45 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
39. Art. 3 alin. (2), alin. (3) lit. a) si b), art. 4, art. 6 lit. a) si c), art. 7 alin. (1) lit. d) si f), art. 9 lit. f), art. 10 lit. a), art. 12 lit. a) -c) si d), g) si h), art. 13 alin. (1) lit. e) si f) si alin. (2), art. 15 alin. (1) lit. c) si e), art. 16 alin. (3), art. 17 lit. a) si e), art. 19 alin. (4) lit. g) -i), m) si o), art. 21 lit. a) si b) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
40. Art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 183 din 23 martie 2010, cu modificarile ulterioare;
41. Art. 48 alin. (1) lit. a), pentru incalcarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. m), art. 48 alin. (1) lit. c1) si art. 48 alin. (1) lit. d), pentru incalcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
42. Art. 10 lit. f) -h), j) si u) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
43. Art. 336 alin. (1) lit. a), b), d) -f), h), s) si s), art. 336 alin. (31) si alin. (32) si art. 337 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 547 din 23 iulie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
44. Art. 16 lit. a) si c) -h) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
45. Art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429 din 18 iunie 2003;
46. Art. 73 pct. 5, 6, 8-11, 13, 14, 17-19 si 22 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
47. Art. 2703 alin. (1) si (2) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
48. Art. 45 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
59. Art. 493 alin. (2) lit. a) si b), precum si alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
60. Art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
61. Art. 32 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 din 30 septembrie 2016;
62. Art. 47 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare;
63. Art. 39 alin. (3) si alin. (4) lit. a) si b) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 7 septembrie 2015;
64. Art. 30 alin. (1) lit. b) si c) din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 8 septembrie 2014, cu modificarile ulterioare;
65. Art. 37 din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 517 din 15 iunie 2006;
66. Art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 9/2011 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substantele care diminueaza stratul de ozon si de abrogare a Ordonantei Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 252/2011;
67. Art. 53 alin. (1) lit. c), i), j) si l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
68. Art. 23 alin. (1) lit. a), pentru incalcarea prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 764 din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
69. Art. 8 alin. (1) lit. a), pentru incalcarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 27 martie 2012;
70. Art. 12 pct. 8, 13 si 36 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare

(Visited 1,286 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


+ 2 = three

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.