Formular 086: instructiuni de completare, conform OPANAF nr.223/2018

Formularul (086) “Notificare privind aplicarea/renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA” se completeaza si se depune de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), care opteaza pentru aplicarea mecanismului de plata defalcata sau notifica organului fiscal aplicarea acestui mecanism ori solicita renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA, conform Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 275/2017, denumita in continuare ordonanta.
* (EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe actualizat la zi
* (EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea CIM

 

Formularul se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet toate datele prevazute de acesta. Formularul se intocmeste in doua exemplare, din care:

– un exemplar, semnat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;

– un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Completarea formularului se face astfel:

Sectiunea I “Felul notificarii

Se bifeaza punctul 1 de catre persoanele care opteaza pentru aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA, in conformitate cu art. 2 alin. (2) din ordonanta.

Se bifeaza punctul 2 de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA care intra sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, dupa 31 decembrie 2017, in conformitate cu art. 2 alin. (6) din ordonanta.

Se bifeaza punctul 3 de catre persoanele care solicita renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA, in conformitate cu art. 2 alin. (10) – (12) din ordonanta.

Sectiunea II “Date de identificare a persoanei impozabile”

Caseta “Denumire/Nume, prenume” se completeaza cu denumirea persoanei impozabile, respectiv a persoanei fizice, a grupului de persoane, a institutiei publice, a persoanei juridice, precum si a oricarei entitati capabile sa desfasoare o activitate economica.

Caseta “Cod de inregistrare in scopuri de TVA” se completeaza cu codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit potrivit art. 316 din Codul fiscal, inscris in certificatul de inregistrare in scopuri de TVA.

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta. Caseta “Domiciliul fiscal” se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

Sectiunea III “Reprezentare prin imputernicit/reprezentant fiscal” se completeaza de catre imputernicitul desemnat potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriindu-se numarul si data cu care imputernicitul a inregistrat actul de imputernicire, in original sau in copie legalizata, la organul fiscal, sau de catre reprezentantul fiscal desemnat in conditiile legii.

Randul “Nume, prenume/Denumire” se completeaza cu datele privind numele si prenumele sau denumirea imputernicitului/reprezentantului fiscal.

Randul “Cod de identificare fiscala” se completeaza cu codul de identificare fiscala atribuit imputernicitului/reprezentantului fiscal.

Sectiunea IV “Optiunea de aplicare a mecanismului de plata defalcata a TVA” se bifeaza de catre persoanele impozabile care opteaza pentru aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din ordonanta, si care au bifat punctul 1 de la sectiunea I.

Sectiunea V “Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA care intra sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, dupa 31 decembrie 2017” se bifeaza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care intra sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, dupa 31 decembrie 2017, si care au obligatia sa notifice organului fiscal competent aplicarea platii defalcate a TVA, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (6) din ordonanta, si care au bifat punctul 2 de la sectiunea I.

Notificarea se depune la organul fiscal competent pana la data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila a intrat sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Sectiunea VI “Renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA” se bifeaza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care solicita renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (10) – (12) din ordonanta, si care au bifat punctul 3 de la sectiunea I.

Prin bifarea acestei sectiuni, persoana impozabila declara pe propria raspundere ca nu se afla sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa la data depunerii notificarii, inclusiv in situatia in care aceasta a iesit de sub incidenta acestei legislatii.

Persoana impozabila care a optat pentru aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA, potrivit art. 2 alin. (2) din ordonanta si care renunta la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (10) din ordonanta poate renunta la aplicarea mecanismului platii defalcate a TVA la sfarsitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care a fost inscrisa in Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA, daca nu se afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 2 alin.(1) din ordonanta.
Persoana impozabila care a aplicat mecanismul de plata defalcata a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit.a) sau b) din ordonanta intrucat a inregistrat obligatii fiscale reprezentand TVA restante si care renunta la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (11) din ordonanta poate renunta la aplicarea mecanismului platii defalcate a TVA dupa o perioada de minimum 6 luni de la data in care nu se mai afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta.

Persoana impozabila care a aplicat mecanismul de plata defalcata a TVA potrivit art. 2 alin. (1) lit.c) din ordonanta si care renunta la aplicarea acestui mecanism potrivit art. 2 alin. (12) din ordonanta poate renunta la aplicarea mecanismului platii defalcate a TVA dupa iesirea de sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, daca nu se mai afla in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta.

Contabun.ro a mai publicat si:
*ANAF: info suplimentare split TVA
*Legea split TVA a fost promulgata de presedintele Iohannis

(Visited 514 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


4 × = sixteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.