Procedura de decontare a sumelor catre angajatori (comunicat CNAS)

ORDIN Nr. 15/1311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate .

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi

ART. 3
(1) Dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul persoanele asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din OUG 158/2005, este conditionat de plata contributiei asiguratorii pentru munca, destinata suportarii acestor indemnizatii, reglementata prin Codul fiscal.
(2) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C din OUG 158/2005 sunt asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate fara plata unei contributii.

ART. 3^1
Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 din OUG 158/2005 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

ART. 64
(1) Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc de catre angajatori angajatilor care au beneficiat de certificate de concediu medical si care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.
(2) Pentru recuperarea sumelor prevazute la alin. (1), angajatorul depune la registratura casei de asigurari de sanatate solicitarea scrisa, conform modelului prevazut in anexa nr. 10, la care se ataseaza Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevazut in anexa nr. 1.
(3) Cererea va fi analizata de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurari de sanatate, care va intocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de restituire sau, dupa caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de personalul imputernicit sa exercite viza CFP.
(4) Referatul prevazut la alin. (3), semnat de directorul executiv economic, va fi supus aprobarii presedintelui-director general, conform modelului prevazut in anexa nr. 11.
(5) Pe baza referatului aprobat se intocmesc: ordonantarea de plata, ordinul de plata, borderoul ordinelor de plata prevazut in anexa nr. 12 sau, dupa caz, comunicarea de respingere a platii prevazuta in anexa nr. 13. In termen de 60 de zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurari de sanatate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a platii.
(6) Dupa efectuarea platii, dosarul se arhiveaza la compartimentul de specialitate.

ART. 69
Indemnizatiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data la care persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1), precum si platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, erau in drept sa le solicite. Cuantumul indemnizatiilor astfel solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.

Contabun.ro a mai publicat si:
*Concediu medical fara stagiu minim de cotizare de 6 luni. Cum procedam?
*Stagiul minim de cotizare pentru a beneficia de indemnizatia de concediu medical s-a majorat de la 1 luna la 6 luni
*Adeverinta pentru medicul de familie cu zilele de concediu medical din ultimele 12/24 luni – model oficial 2018

ART. 71
(1) In intelesul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie refuzuri justificate la plata indemnizatiilor urmatoarele situatii: a) nu se face dovada calitatii de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
b) neindeplinirea stagiului complet de asigurare, cu exceptiile prevazute de lege;
c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de catre medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
d) neprezentarea certificatului de concediu medical in termenele prevazute de lege;
e) acordarea retroactiva a certificatelor de concediu medical in afara situatiilor prevazute de lege;
f) certificate de concediu medical ce depasesc duratele maxime prevazute de prezentele norme.
(2) Constituie refuz justificat la plata indemnizatiilor si situatiile in care angajatorul constata eliberari nejustificate de certificate de concedii medicale si amana plata cu cel mult 90 de zile ca urmare a sesizarii comisiilor care efectueaza controlul.

Sursa: Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Bihor

(Visited 6,098 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


seven × 8 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.