OUG nr.3/2018: modificari contributii sociale obligatorii (tabel comparativ)

OUG nr.3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial nr.125 din 8 februarie 2018, a adus o serie de modificari Codului fiscal care privesc mentinerea venitului lunar net la nivelul lunii decembrie 2017 pentru angajatii din sectorul privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venitul realizat si pentru angajatii care lucreaza part-time, atat din sistemul public, cat si din privat.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Revisal – ghid practic de completare si transmitere, actualizat la zi
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

 

Prevederi fiscale introduce prin OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare:

Articolul I

(1) Prevederile prezentului articol se aplica persoanelor fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca sau a actelor de detasare, aflate in derulare la data de 31 decembrie 2017, si care se incadreaza in categoriile de persoane scutite de la plata impozitului pe venit potrivit art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror salariu brut lunar este majorat cu cel putin 20% fata de nivelul celui din luna decembrie 2017, in perioada de aplicare a prezentului articol, precum si persoanelor fizice prevazute la art. 168 alin. (2) si (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In sensul prezentei ordonante de urgenta salariul brut din luna decembrie 2017, prevazut la alin. (1), cuprinde salariul brut de incadrare si elementele de natura veniturilor salariale care se acorda, in fiecare luna, conform contractului individual de munca valabil in luna decembrie 2017, care constituie baza de calcul al contributiilor sociale obligatorii.

(3) In cazul in care contractul individual de munca a fost suspendat pana la data de 31 decembrie 2017 sau este suspendat la data mentionata anterior, iar angajatul isi reia activitatea in cursul anului 2018, salariul brut luat in considerare este cel prevazut la alin. (2).

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplica:
a) personalului din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului, prevazut in Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) in situatiile in care, potrivit acordului de vointa al partilor, in cadrul perioadei prevazute la art. III alin. (1) nivelul salariului brut lunar este diminuat sub nivelul prevazut la alin. (1), de la data modificarii contractului individual de munca;
c) pentru perioada in care contractul individual de munca este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Prin derogare de la prevederile art. 168 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru angajatii prevazuti la alin. (1) si (3) angajatorii/platitorii, dupa caz, stabilesc, retin la sursa si platesc contributia de asigurari sociale de sanatate, dupa urmatoarea formula de calcul:
CASSretinuta = venit brut2018 – CASdatorata in 2018 – salariu netdecembrie2017
Simbolurile utilizate au urmatoarele intelesuri:
a) CASSretinuta = contributia de asigurari sociale de sanatate retinuta de catre angajatori/platitori din salariul brut in luna, care nu poate fi mai mare decat contributia calculata si datorata conform dispozitiilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) venit brut2018 = venitul baza de calcul al CASS, realizat in anul 2018;
c) CASdatorata in 2018 = contributia de asigurari sociale, calculata si retinuta de catre angajatori/platitori, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) salariu netdecembrie 2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contributiilor sociale individuale obligatorii, potrivit legii, in luna decembrie 2017, corespunzator salariului brut prevazut in contractul individual de munca, aflat in derulare la data de 31 decembrie 2017.

(6) In cazul in care, in cursul lunii, contractul individual de munca este suspendat, a incetat raportul de munca sau intervine detasarea angajatului, salariul brut de referinta prevazut la alin. (2) se recalculeaza proportional cu numarul de zile lucrate in luna pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate.

(7) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si in cazul in care, pentru angajatii detasati, drepturile salariale sunt platite de catre entitatea la care au fost detasati pe baza informatiilor transmise de angajator referitoare la indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1), respectiv majorarea cu cel putin 20% a salariului brut de referinta prevazut la alin. (2).

(8) Valoarea reprezentand diferenta pozitiva dintre contributia de asigurari sociale de sanatate datorata si calculata potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si contributia de asigurari sociale de sanatate retinuta potrivit alin. (5) se stabileste de catre angajator/platitor si se evidentiaza distinct ca suma dedusa in Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, reglementata potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Organul fiscal central transmite zilnic, in sistem informatic, unitatilor Trezoreriei Statului un fisier continand sumele deduse potrivit alin. (8). Acest fisier cuprinde si data platii reprezentata de scadenta contributiei de asigurari sociale de sanatate declarata. Pe baza acestui fisier se debiteaza automat un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscala al angajatorului/platitorului si se crediteaza contul de venituri al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate codificat cu codul de identificare fiscala al angajatorului/platitorului. Documentul justificativ pe baza caruia se realizeaza fisierul il reprezinta Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

(10) Organul fiscal central transmite zilnic, in sistem informatic, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate informatii cu privire la contributia de asigurari sociale de sanatate, datorata si calculata potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, declarata prin Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

(11) Verificarea modului de determinare a diferentei prevazute la alin. (8) se realizeaza de organele fiscale potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza unei analize de risc specifice.

(12) Dispozitiile prezentului articol sunt aplicabile si in cazul in care sunt stabilite diferente in plus fata de suma dedusa de angajator/platitor prin declaratia prevazuta la alin. (8), fie prin corectarea declaratiei fiscale de catre angajator/platitor, fie prin emiterea unei decizii de impunere de catre organul fiscal competent.

(13) In cazul in care sunt stabilite diferente in minus fata de suma dedusa de angajator/platitor prin declaratia prevazuta la alin. (8), fie prin corectarea declaratiei fiscale de catre angajator/platitor, fie prin emiterea unei decizii de impunere de catre organul fiscal competent, aceasta se recupereaza la bugetul de stat prin debitarea contului de venituri al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate codificat cu codul de identificare fiscala al angajatorului/platitorului si creditarea contului bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscala al angajatorului/platitorului. In acest caz, angajatorul/platitorul este obligat la plata diferentei in minus.

 

DGRFP Brasov a elaborat un tabel comparativ privind modificarile aduse Codului Fiscal – TITLUL V Contributii sociale obligatorii urmare a OUG 3/2018 in viguare cu obligatiile declarative aferente lunii ianuarie 2018. Acest material poate fi descarcat de aici.

 

Contabun.ro a mai publicat si:
*OUG nr.3/2018: s-a modificat modul de calcul CAS la concediile medicale, din ianuarie 2018
*OUG nr.3/2018: Angajatorii vor suporta diferenta contributiilor in cazul salariatilor part-time
*OUG nr.3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare

(Visited 4,160 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


× 4 = sixteen

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.