Declaratia 311: obligatia depunerii, perioada de raportare, rectificare etc

Obligatia depunerii formularului 311 revine persoanelor impozabile:

1. al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, potrivit articolului 316 alineatul (11) literele a) – e) sau h) din Codul fiscal si care >

– efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care exista obligatia platii TVA colectate potrivit articolului 11 alineatele (6) si (8) din Codul fiscal; [articolul 324 alineatul (10) litera a) din Codul fiscal]

– care se afla in situatiile prevazute la art. 11 alin. (6) si (8) din Codul fiscal, daca acestea efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri prin organele de executare silita; [articolul 324 alineatul (10) litera a) din Codul fiscal coroborat cu punctul 104 alineatul (2) din Normele metodologice]

– care au aplicat sistemul TVA la incasare, pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 282 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, in perioada in care persoanele impozabileunau un cod valabil de TVA; [articolul 324 alineatul (10) litera b) din Codul fiscal]

 

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare
*(EDITABIL) 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca

 

2. al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, potrivit articolului 316 alineatul (11) litera g) din Codul fiscal >

– care au aplicat sistemul TVA la incasare si care au efectuat livrari de bunuri/prestari de servicii inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, dar a caror exigibilitate, potrivit sistemului TVA la incasareprevazut de art. 282 alineatele (3) – (8) din Codul fiscal, a intervenit in perioada in care persoanele nu au un cod valabil de TVA; [articolul 324 alineatul (11) din Codul fiscal]

3. care, dupa inregistrarea in scopuri de TVA conform articolului 316 alineatul (12) din Codul fiscal >

– emit facturi de corectie pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile efectuate in perioada in care au avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA, dar au emis facturi in ace perioada; [punctul 5 indice 1 alineatul (2) litera c) din titlul I “Dispozitii generale” din Normele metodologice]
– emit facturi pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii taxabile efectuate in perioada in care au avut codul de inregistrare incopuris de TVA anulat, pentru care nu au colectat TVA si nu au emis facturi in acea perioada [punctul 5 indice 1 alineatul (2) litera d) din titlul I “Dispozitii generale” din Normele metodologice]

Perioada de raportare:

– declaratia se completeaza cu anul si luna in care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii si/sau achizitiile de bunuri si/sau servicii pentru care persoana impozabila este obligata la plata TVA;

– situatiile prevazute la punctul 5 indice 1 alineatul (2) literele c) si d) din titlul I al Normelor metodologice se completeaza cu anul si luna in care a intervenit exigibilitatea taxei pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze in perioada in care a avut codul de inregistrare in scopuri de TVA anulat.

Rectificarea declaratiei:

Declaratia depusa initial se rectifica prin depunerea unei noi declaratii, pe acelasi format, bifand casuta corespunzatoare de pe formular.

In declaratia rectificativa se rectifica obligatiile de plata declarate in orice perioada de raportare anterioara si se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

Depunerea declaratiei in cazul persoanelor/entitatilor care si-au incetat existenta:

Se face de catre succesorii persoanelor/entitatilor care si-au incetat existenta, pentru declararea obligatiilor fiscale aferente perioadelor in care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal.

In aceasta situatie se bifeaza caseta “Declaratie depusa potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare” si se va inscrie codul de identificare fiscala al succesorului. De asemenea, la sectiunea “Date de identificare a persoanei impozabile”, la rubrica “cod de identificare fiscala” se inscrie codul de identificare fiscala radiat.

Transmiterea declaratiei:
obligatoriu electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit Ordinului ANAF 2.326/2017.

Baza legala:

– Ordinul ANAF 188/2018 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) “Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxape valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, publicat in Monitorul Oficial 121 din 8 februarie 2018;

– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararea Guvernului 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordinul ANAF 2.326/2017 privind declaratiile fiscale care se transmit obligatoriu prin mijloace electronice sau prin sisteme electronice de transmitere la distanta.

Sursa: DGRFP Brasov

(Visited 903 times, 2 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


− seven = 1

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.