OUG nr.3/2018: norme de aplicare a prevederilor art.I si III (proiect)

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a elaborat proiectul de norme de aplicare a ordonantei 3/2018, prin care statul plateste o parte din contributia la sanatate a angajatilor din firmele private, din domeniile IT si cercetare sau cu dizabilitati.

 

* 145 de modele si formulare necesare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca
* Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare
* Regulament intern: model si documente conexe

 

Prezentele norme se aplica persoanelor prevazute la art.I din Ordonata de urgenta a Guvernului nr.3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare, pentru angajatii care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) –(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unui contract individual de munca si se afla in urmatoarele situatii:

a) persoane fizice cu handicap grav sau accentuat;

b) persoane fizice care desfasoara activitati de creare de programe pentru calculator;

c) persoane fizice care desfasoara activitatii de cercetare-dezvoltare si inovare;

d) persoane fizice care desfasoara activitatii pe baza de contract individual de munca incheiat pe o perioada de 12 luni, cu persoane juridice romane care desfasoara activitati sezoniere dintre cele prevazute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, in cursul unui an.

De asemenea prezentele norme se aplica inclusiv persoanelor, din categoriile enumerate mai sus, pentru care se modifica raportul de munca, respectiv: detasare, suspendare sau incetare.

Sumele deduse de catre angajatorii/platitorii prevazuti la alin.(8) al art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2018 se vor inscrie in Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, Formular 112.

Organul fiscal central transmite zilnic, in sistem informatic, unitatii de Trezorerie a Statului:

a) un fisier continand sumele reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate dedusa potrivit art. I alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare si inscrisa in Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate – formular 112. Data platii acestor sume este reprezentata de scadenta contributiei de asigurari sociale de sanatate declarate.

b) pe baza informatiilor continute de fisierul prevazut la lit.a) unitatea Trezoreriei Statului care deserveste organul fiscal central debiteaza contul 20.A.21.27.00 „ Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate” codificat cu codul de identificare fiscala al angajatorului/platitorului si crediteaza contul 26.A.21.27.00 „ Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate”codificat cu codul de identificare fiscala al angajatorului/platitorului., operatiuni care nu se inregistreaza in evidenta analitica pe platitori a contribuabililor.

Verificarea modului de determinare a diferentei prevazute la alin.(8) al art.I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2018 se va realiza de catre organele fiscale potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza unei analize de risc specifice, dupa cum urmeaza:

a) Organul fiscal va proceda la identificarea contribuabililor/platitorilor, dupa caz,
care au obligatia de stabilire, retinere la sursa si plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit prevederilor art. I alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare.

b) Dupa identificarea contribuabililor/platitorilor, potrivit lit.a, organul fiscal va
proceda la efectuarea unei analize de risc specifice, in vederea identificarii riscurilor de neconformare in ceea ce priveste indeplinirea de catre contribuabilii/platitorii in cauza a obligatiilor prevazute la art. I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare.

c) Urmare analizei de risc specifice se va stabili gradul de risc fiscal pentru
fiecare dintre contribuabilii/platitorii supusi analizei, precum si nivelul riscului.

d) Functie de gradul de risc identificat si de nivelul de risc stabilit, urmare
analizei de risc specifice, se vor dispune masuri in ceea ce priveste modul de evaluare, gestionare si tratare a riscurilor stabilite.

Astfel, organul fiscal, dupa caz, va proceda fie la notificarea contribuabililor/platitorilor in cauza, in vederea indeplinirii obligatiilor legale referitoare la stabilirea corecta a contributiilor de asigurari sociale de sanatate, prin depunerea de declaratii rectificative, fie la efectuarea de controale fiscale potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia efectuarii controalelor fiscale vor fi avute in vedere prevederile legale
referitoare la prescrierea dreptului organului fiscal de a stabili diferente de obligatii
fiscale.

Pentru a beneficia de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare, in cazul veniturilor din salarii si asimilate salariilor realizate in anul 2018, inainte de data intrarii in vigoare a acestei ordonante de urgenta, de persoanele prevazute la art. I alin. (1) si (3) din ordonanta, angajatorul/platitorul poate efectua regularizarea prin depunerea unei declaratii rectificative, pana la 31 decembrie 2018.

Contabun.ro a mai publicat si:
* OUG nr.3/2018: modificari contributii sociale obligatorii (tabel comparativ)
* OUG nr.3/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare
* OUG nr.3/2018: s-a modificat modul de calcul CAS la concediile medicale, din ianuarie 2018
* OUG nr.3/2018: Angajatorii vor suporta diferenta contributiilor in cazul salariatilor part-time

(Visited 2,499 times, 1 visits today)

3 Responses to OUG nr.3/2018: norme de aplicare a prevederilor art.I si III (proiect)

  1. Anonymous says:

    In ce stadiu sunt aceste norme? au fost emise?

  2. Florian says:

    De ce nu se aproba ordinul? Normele nu pot fi aplicate nici la 3 luni de la publicare. Este inadmisibil.

  3. Dumitru Stefan says:

    Rușine sunt persoane cu dizablități care pierd la salariu în continuare datorită neaprobării acestor norme.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


eight − = 3

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.