Adeverinta somaj – model nou

Prin HG nr.80/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de munca, publicata in Monitoul Oficial nr.224 din 13.03.2018, au fost aduse o serie de modificari Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

A fost modificata si adeverinta din care sa rezulte baza lunara de calcul a indemnizatiei de somaj stabilita potrivit art. 39 alin. (2^1) din lege si baza lunara de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca stabilita potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare luna din ultimele 12 luni, inainte de data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, in care s-a realizat stagiul de cotizare si pentru care s-a datorat conform prevederilor legale, la bugetul de stat, contributia asiguratorie pentru munca, al carei model este prevazut in anexa nr.26 la norme.

*(EDITABIL) Regulament intern: model si documente conexe, actualizat la zi
*(EDITABIL) Dosarul personal al salariatului – acte, modele si formulare necesare, actualizat la zi
*(EDITABIL) Negocierea si incheierea contractului colectiv de munca la nivel de unitate – ghid practic

Contabun.ro va prezinta mai jos noul model de adeverinta pentru somaj:

ANEXA Nr. 7
(Anexa nr. 26 la Normele metodologice aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002)

Numar de inregistrare la angajator. . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

ADEVERINTA

A.Date de identificare
Denumire/nume . . . . . . . . . .
Codul unic de inregistrare/codul fiscal . . . . . . . . . .
Cod CAEN . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . .. . .
Telefon/fax . . . . . . . . . .
E-mail/pagina internet . . . . . . . . . .

B.Date pentru stabilirea in conditiile legii a indemnizatiei de somaj
B.1. Pentru doamna/domnul . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., actul de identitate seria ……… numarul ……….., veniturile care constituie baza de calcul al indemnizatiei de somaj si veniturile care constituie baza de calcul al contributiei asiguratorie pentru munca, datorata de angajator la bugetul de stat, potrivit prevederilor legale, pentru ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj si s-a datorat aceasta contributie sunt:

Nr.

crt.

 

Luna

si

anul

 

Baza de calcul

Contributie asiguratorie

pentru munca

(BC)

 

Baza de calcul

al indemnizatiei de somaj

(BCIS)

 

Numarul de

inregistrare a declaratiei

lunare validate

 

Natura veniturilor din care este constituita baza

de calcul al indemnizatiei

de somaj

 

1 2 3 4 5 6
1
12

NOTA:

– Se completeaza descrescator pentru maximum 12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare si pentru care angajatorul are obligatia de a vira in contul bugetului de stat sumele reprezentand contributia asiguratorie pentru munca prevazute de lege, incepand cu luna incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ori a raporturilor juridice in temeiul carora persoana este asigurata obligatoriu in sistemul asigurari lor pentru somaj conform art. 19 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia in care incetarea se realizeaza cu data de 1 a lunii, se completeaza descrescator pentru maximum 12 luni incepand cu luna anterioara lunii incetarii.

– Coloana 3 – BC – baza lunara de calcul al contributiei asigura torie pentru munca determinata in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

– Coloana 4 – BCIS – baza lunara de calcul al indemnizatiei de somaj. Se completeaza cu veniturile care constituie baza de calcul al indemnizatiei de somaj in conformitate cu art. 19^1 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru perioadele anterioare datei de 1.01.2018 se completeaza cu baza lunara de calcul asupra careia se aplica contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj in cota prevazuta de lege, determinata in conformitate cu dispozitiile titlului V “Contributii sociale obligatorii” cap. IV din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare pana la data de 1 ianuarie 2018.

– Coloana 6 se completeaza cu natura veniturilor din care este constituita baza de calcul al indemnizatiei de somaj. Pentru perioadele anterioare datei de 1.01.2018 se completeaza cu natura veniturilor din care este constituita baza lunara de calcul asupra careia se aplica contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj in cota prevazuta de lege, determinata in conformitate cu dispozitiile titlului V “Contributii sociale obligatorii” cap. IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

B.2. In calitatea noastra de angajator (Se completeaza pentru perioada anterioara datei de 1.01.2018, dupa caz.):
□ ne regasim in una dintre situatiile prevazute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, astfel cum era in vigoare pana la data de 1.01.2018, respectiv . . . . . . ……….. . . . perioada. . . . ………….. . . . . .

C. Date privind raporturile de munca/de serviciu/alte raporturi ale persoanei:
Actul in baza caruia a fost incadrat in munca sau Actul in baza caruia s-a stabilit raportul juridic prevazut la art. 17 alin. (1) din lege, numar si data . . . . . . . . . .
Data angajarii/stabilirii raportului juridic prevazut la art. 17 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare . . . . .. . .. .
Data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ori a raportului juridic prevazut la art. 17 alin. (1) din lege . . . . . . . . . .
Temeiul legal al incetarii raporturilor de munca sau de serviciu (art. si act normativ) . . . . . . . . .

Perioade pentru care raporturile de munca sau de serviciu, respectiv, dupa caz, raportul juridic prevazut la art. 17 alin. (1) din Legea nr.76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost suspendate*):
*)Se completeaza pentru fiecare perioada de suspendare.

Data de suspendare . . . . . . . . . ., data de incetare a suspendarii . . . . . . . . . ., motivul suspendarii **) . . . . .. . . . .
**) In cazul suspendarii pentru incapacitate temporara de munca se va specifica numarul de zile de concediu medical.

Cunoscand sanctiunile aplicate infractiunilor de fals in inscrisuri, declar ca am examinat intreg continutul acestei adeverinte si , in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.

Administrator/Director/Reprezentant legal,
(in clar)
………………………
(Numele si prenumele, functia)

.

Compartimentul . . . …………..
in clar)
. . . . . . . . ………. .
(Numele si prenumele, functia)

 

savciuc1Autor:
Elena Savciuc, expert legislatia muncii contabun.ro
*Experienta de peste 10 ani in domeniul resurselor umane in companii cu peste 700 de angajati din industria prelucratoare, constructii si call center
*Master “Dreptul muncii, relatii de munca si industriale” – Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
*Profil Linkedin Elena Savciuc

(Visited 20,139 times, 9 visits today)

One Response to Adeverinta somaj – model nou

  1. DANA Olaru says:

    Buna ziua,
    Formularul nou pentru anul 2018 se completeaza si pentru perioada din anul 2017 ?
    Multumesc,

Leave a Reply

Your email address will not be published.


five − 3 =

Close
Vrei sa fii la curent cu informatiile din domeniul legislatiei muncii, fiscalitatii? Sa ai acces gratuit la spete rezolvate?

Inscrie-te acum la newsletterul Contabun.ro. 6.537 de persoane fizice si juridice ne-au acordat deja increderea lor. Datele personale vor fi folosite exclusiv in scopul declarat.